Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Το σχόλιο της Δευτέρας – Ο «Τραμπάκουλας», το «GDPR» και το «οπλοστάσιο» του Taxheaven

taxheaven


Επιμέλεια:
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα.
Όροι με βάση τον Κανονισμό GDPR :
(1)   Αποδέχομαι τις συνέπειες (θετικές και αρνητικές) από την ανάγνωση του «Σχολίου» και δεν εναντιώνομαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.
(2)   Δεν θα χρησιμοποιήσω τις πληροφορίες που δίδονται στο παρόν «Σχόλιο», με σκοπό να δημιουργήσω «αρχείο προσωπικών δεδομένων».
(3)   Έχω πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις (τεχνικές και νομικές) και χρησιμοποιώ κωδικό πρόσβασης που δεν είναι  η ημερομηνία γέννησής μου.
(4)   Δεν γνωρίζω προσωπικά τον αρθρογράφο του «Σχολίου» και ως εκ τούτου δεν παράγονται  «προσωπικά δεδομένα». [Σε περίπτωση που γνωρίζεται προσωπικά τον αρθρογράφο πρέπει να έχετε την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του ότι σας επιτρέπει να διαβάσετε το «Σχόλιο» - Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπογραφεί σχετικό κείμενο αποδοχής/συναίνεσης, αφού πριν υπάρξει σχετική συνεννόηση των Δικηγόρων των δύο πλευρών – Ο αρθρογράφος δεν θα  έχει αντίρρηση, εφόσον αποδείξετε ότι υπάρχει η προσήκουσα προστασία των δεδομένων]
(5)   Ο αρθρογράφος δηλώνει ότι στο παρόν «Σχόλιο», λειτουργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» και όχι ως «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο οποίος είναι το taxheaven.

  • Αποδέχομαι 
  • Δεν αποδέχομαι

⥢⥤
Εναλλακτική και σίγουρα συμπληρωματική διαδικασία, στην επισκόπηση του «Σχολίου» είναι το  Τo briefing της ημέρας (Όλα) :


⥢⥤
 Α. Η «πεντάδα» της εβδομάδας.
 


Α1. Ο «Τραμπάκουλας» και το «GDPR »

« Καθώς έβοσκα τα πρόβατα εδώ πάρα πέρα, γυρνάω και τον βλέπω από πάνω μου.  Πρέπει να βάλεις «Τζιντιπιάρ», μου λέει.
Άρ να πεις την μάνα σου ρε χαμένε. 
Το GDPR  είναι υποχρεωτικό από τις 25 Μαΐου, μου λέει.
Και τι κάνει ρε παλικάρι αυτό το PaPaR.
Βάζει κανόνες στην επεξεργασία, την ασφάλεια και την διακίνηση των «προσωπικών δεδομένων», μου λέει.
Από τους λύκους θέλουμε ασφάλεια εμείς εδώ, δεν διακινούμε «προσωπικά δεδομένα», μόνο πριν δέκα χρόνια ένας δυνατός αέρας είχε «διακινήσει » το βρακί του Μήτσου, που το είχε κρεμάσει για να στεγνώσει.
 Όχι μου λέει, δεν καταλάβατε,  GDPR  πρέπει να έχουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα.
Εγώ παλικάρι έχω σε όλα τα πρόβατα κουδούνια και σκουλαρίκια (ενώτια) που με υποχρέωσαν αυτοί οι χαμένοι από την Ε.Ο.Κ να βάλω. Πρέπει να κάνω κ΄ άλλα;
Ναι μου λέει, πρέπει να σου εξηγήσω τις έννοιες : «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, «Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων» - Data Protection Officer (DPO): Πρόκειται για εκείνον ο οποίος θα ενημερώνει τους χρήστες των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται η εταιρεία αλλά και θα είναι εκείνος ο οποίος έρχεται σε επικοινωνία με την Εποπτική Αρχή. Εσείς είστε «υπεύθυνος επεξεργασίας», μου λέει.
Εγώ παλικάρι μόνο το γάλα «επεξεργάζομαι», αλλά για να μην έχουμε μπερδέματα, με τα GDPR – PaPaR, πως τα λέτε, έχω και «DPO». Ναι ρε το σκύλο μου τον DPO , το όνομα που έχει από δω  και πέρα. Όρμα DPO ……..» [ Κείμενο που έγραψα προσπαθώντας να μιμηθώ την «γλώσσα» του ανεπανάληπτου Χάρρυ Κλυνν ]


⥢⥤

Σχετικά την εβδομάδα που πέρασε είχαμε :
β) Η κορυφαία δήλωση όμως ήταν  του  πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Κων. Μενουδάκη ο οποίος ανέφερε ότι θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή σχέδιο νόμου με εθνικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ( σημειώνεται ότι  ισχύει από προχθές) .

[ Προσοχή : Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ορισμένοι υπεύθυνοι (όχι όλοι) αλλά και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται πλέον να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ]

Για πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προστασίας δεδομένων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr, η οποία θα αναμορφωθεί σταδιακά κατάλληλα ώστε η εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων να αναβαθμιστεί και να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματική.

⥢⥤


 Α2. Έντυπο Ε3 : Τα « προαπαιτούμενα »,  τα «βήματα»,  οι «βασικές εξισώσεις» για την συμπλήρωση του και τα «κριτήρια μερισμού » και ελέγχου.


α)  Τα « προαπαιτούμενα »
►  Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων  [ « Κατάσταση Αποτελεσμάτων» ] της οντότητας (ή αυτόματος υπολογισμός από το λογισμικό εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή)
► Μερισμός δαπανών εφόσον υπάρχουν παραπάνω κλάδοι/δραστηριότητες  (Εμπορία, παραγωγή, παροχή υπηρεσιών)  και μερισμός των εξόδων μεταξύ « Εξόδων Παραγωγής/Παροχής υπηρεσιών» [ Κωδικοί  105, 212, 317, 401 ]  και Γενικών εξόδων ( τα παλιά έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης )  [ Γραμμή Δ9 ]
► Προσδιορισμός των λογιστικών διαφορών ( φορολογική αναμόρφωση ). Είτε είναι «μόνιμες» είτε είναι «προσωρινές» .

β)  Τα «βήματα»
1) Συμπλήρωση των  Πινάκων  Α (Στοιχεία Φορολογούμενου)  και Γ (Στοιχεία ενοικίων ( Γ1 )  και αγροτικών επιδοτήσεων ( Γ2 ))  (1η Σελίδα του εντύπου) .
Ο Πίνακας  Β (Πληροφοριακά στοιχεία επιχείρησης) , μπορεί να συμπληρωθεί και τελευταίος καθώς δεν επηρεάζει την συμπλήρωση των άλλων πινάκων.  Σημειώνουμε ότι : α) Αρκετά στοιχεία των υποπινάκων είναι προ συμπληρωμένα από την ΔΗΛΕΔ, β) Οι κωδικοί 047 και 048, συμπληρώνεται αυτόματα μόλις ολοκληρώσουμε την εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα Δ.
Και ένα πολύ καλό : «Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ.» ( ΠΟΛ.1044/2018 )».

2) Πίνακας Ζ (Γενικές Οικονομικές Πληροφορίες)   [ όπου υπάρχουν υποπίνακες συμπληρώνονται αυτοί πριν και τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στα σχετικά πεδία του Πίνακα Ζ ] . Η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα Ζ' είναι υποχρεωτική και για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίες θα καταχωρούν τα δεδομένα των βιβλίων τους με βάση την προτεινόμενη περιγραφή των λογαριασμών που περιγράφονται στον πίνακα αυτό. Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2017 η καταχώρηση στους υποπίνακες του πίνακα Ζ' θα πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων εφόσον προκύπτουν ευχερώς και είναι εφικτή η καταχώρηση με βάση την ανάλυση του νέου εντύπου Ε3.

3) Πίνακας Δ (Οικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων). Σημειώνουμε ότι : α) Όπου υπάρχουν υποπίνακες συμπληρώνονται αυτοί πριν και τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στα σχετικά πεδία του Πίνακα Δ ] και β) Αρκετά δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα από τον Πίνακα Ζ.
Στους υποπίνακες Δ2-Δ5  συμπληρώνουμε τις αγορές των αποθεμάτων, τα αποθέματα έναρξης – λήξης καθώς επίσης τις τυχόν μεταβολές των αποθεμάτων λόγω απομειώσεων, καταστροφών, ή αυτοπαραδόσεων και επίσης τα λοιπά έξοδα τα οποία επηρεάζουν το κόστος πωληθέντων, στους ακόλουθους κωδικούς : 105, 212, 317, 401.
Επόμενο βήμα η συμπλήρωση των υποπινάκων Δ6 - Δ15. Συμπληρώνουμε τους υποπίνακες   Δ9 και Δ11. Οι υπόλοιποι υποπίνακες του πίνακα Δ ενημερώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα με τα δεδομένα των υποπινάκων Ζ1 , Ζ2 και Δ1 έως Δ5

4) Πίνακας Ε (Προσωρινές Διάφορές μεταξύ Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης)  [ όπου υπάρχουν υποπίνακες συμπληρώνονται αυτοί πριν και τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα στα σχετικά πεδία του Πίνακα Ζ ]


5)  Πίνακας ΣΤ (Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων).  Οι ατομικές επιχειρήσεις (με απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) συμπληρώνουν τον πίνακα ΣΤ, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, τα οποία μετά θα μεταφερθούν στο Έντυπο Ε1.


6) Ο πίνακας Η’ αφορά αποκλειστικά Οικοδομικές επιχειρήσεις (για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πρίν από την 1.1.2006.)


γ) Οι «βασικές εξισώσεις»


1) Στον πίνακα Ζ1 μεταφέρουμε από τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου, όλα τα έσοδα της οντότητας.


Δηλαδή : Ζ1 ( Εκτός : « Φόρος εισοδήματος έσοδα » ) = Ομάδα 7 του ΕΓΛΣ συν Πιστωτικά υπόλοιπα των Λογαριασμών 81, 82, και  84.


2) Στον πίνακα Ζ2 μεταφέρουμε από τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου, όλα τα έξοδα της οντότητας.


Δηλαδή : Ζ2 ( Εκτός : « Φόρος εισοδήματος » ) = Ομάδα 6 του ΕΓΛΣ συν Χρεωστικά υπόλοιπα των Λογαριασμών 81, 82, και  83.


3) Συμφωνία δεδομένων του Πίνακα Ζ με τον Πίνακα Δ.

αα) Έσοδα : Ζ1-(569)  = Δ1 + Δ8 + Δ13
αβ) Έξοδα : Ζ2-(590)  = ( 105, 212, 317, 401 ) +Δ9 + Δ11+ Δ14.

4) Δ11 =  Αποσβέσεις πίνακα Ζ – (μείον)  αποσβέσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων και συγκεκριμένα στους κωδικούς [105 – 212 – 317 – 401] των πινάκων Δ2 έως Δ5.


5) Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071 – Πιν. Γ2 ) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.


6) Συμφωνία του Δ7 με το «Μικτό Κέρδος» της "Κατάστασης Αποτελεσμάτων''.

7) Επαλήθευση : Συμφωνία του Δ15 με τα «Κέρδη/Ζημιές προ φόρων» της "Κατάστασης Αποτελεσμάτων''.

γ) Τα «κριτήρια μερισμού »

Τα κατ' είδος έξοδα, τα οποία στη γενική λογιστική παρακολουθούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 6 ( Λογ. 60-64 και 66 ), πρέπει να κατανεμηθούν/μεριστούν  κατά προορισμό. [ «Κόστος Παραγωγής ή Παροχής» και «Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης» ], αυτό γίνεται με βάση το «φύλλο μερισμού».
Τρόπος κατανομής – Κριτήρια μερισμού :
α) Κόστος παραγωγής : Τα συστατικά στοιχεία του κόστους παραγωγής είναι τα εξής:  (i)  Το κόστος των άμεσων υλικών παραγωγής ( δηλ.  οι πρώτες και βοηθητικές ύλες που ενσωματώνονται στο προϊόν που παράγεται ), (ii) Το κόστος της άμεσης εργασίας παραγωγής ( δηλαδή το κόστος εργασίας που διατίθεται  στην παραγωγή του προϊόντος ή στην παροχή υπηρεσιών και (iii)  γενικά βιομηχανικά έξοδα η τα γενικά έξοδα παραγωγής. ( Γραμμές κωδικών : Δ2-Δ5 )
β) Κόστος λειτουργίας διοικήσεως είναι τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της επιχείρησης.
γ) Κόστος λειτουργίας διαθέσεως είναι τα έξοδα που γίνονται για την προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης. ( (Μαζί τι (β) και το (γ)) Γραμμές κωδικών : Δ9  και Δ11  )
δ) Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι το κόστος του δανειακού κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας ( Γραμμή  κωδικών : Δ14 )
ε) Τα κριτήρια μερισμού μεταξύ των λειτουργιών ( παραγωγής και διοίκησης/διάθεσης ή μεταξύ των δραστηριοτήτων ( εμπορική-παραγωγική-αγροτική-παροχής )   επιλέγονται με γνώμονα όχι μόνο την ακρίβεια που παρουσιάζουν, αλλά και την οικονομική σκοπιμότητα που εξυπηρετούν και στις περισσότερες των περιπτώσεων ο μερισμός είναι προσεγγιστικός. Ένα εύκολο αλλά όχι ακριβές κριτήριο μερισμού, για επιχειρήσεις που δεν συλλέγουν κοστολογικά στοιχεία  είναι ο τζίρος.
 στ) Η « πρωτοτυπία » του νέου Ε3, που κάποια στιγμή θα καταγραφεί στα παράξενα της « Παγκόσμιας Λογιστικής Ιστορίας », είναι ότι θέλει να γίνει μερισμός  και μετά το Δ7 ( Μικτό Κέρδος ), όπως και στον  «Πίνακα ΣΤ» ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (ενώ στο Έντυπο Ν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ) .  Εδώ πρέπει να «εφεύρουμε» κριτήρια  μάλλον με βάση τον  «τζίρο» ή οποιαδήποτε άλλο « λογικό κριτήριο » …..
δ) «Κριτήρια ελέγχου» ;;;;
Θυμίζω την προφητεία του «Γέροντα Δηλώσιου » : «Από τον «Ζ» (Κωδ.185-285-385-485)  και το Δ7 (Μικτό Κέρδος),  θα σας βρούνε…. ».


⥢⥤
 

 Α3. «Τέλος της πλαστικής σακούλας» - Έντυπα και παραλογισμοί .

« Δουλειά δεν είχε ο διάολος ……»

Η δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (aade.gr).

Δηλώσεις με αντικείμενο φόρου 0.50 λεπτά, 1, 2, 5 κ.λπ ευρώ ….


ΥΓ. Ένα Κράτος που δεν μπορεί να διακρίνει το «μείζον» από το «έλασσον», δεν έχει μέλλον…..
(Χάρρυ Κλυνν )

⥢⥤
Made In Greece – Taxi 

 


⥢⥤

 Α4. « Οπλοστάσιο » για τους Ισολογισμούς και τις φορολογικές δηλώσεις .

Α) Κλείσιμο Ισολογισμού – Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

► «Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2017» - Ένας πρακτικός οδηγός (ΠΟΦΕΕ - Γ. Χριστόπουλος) - Έκδοση 2018. κατεβάστε τον από εδώ.

 


⥢⥤

Το έντυπο «Ν» του 2017
ΠΟΛ.1057/2018 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές
ΠΟΛ.1069/2018 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017

⥢⥤
► Ενδοομιλικές συναλλαγές [Υπόχρεοι – Πίνακας – Φάκελος – κ.λπ.]. 
Δείτε τα άρθρα του Κωστή Ντρούκα [ https://www.taxheaven.gr/default/widgets/keywordresults/tag/126)

⥢⥤

Προσαρτήματα και Έκθεση Διαχειριστή / Διοικητικού Συμβουλίου [ Υποδείγματα ]
 Τo Προσάρτημα των Ε.Λ.Π.: Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα (διάθεση δωρεάν) Παναγιώτης Βρουστούρης - Κωνσταντίνος Καραμάνης.


⥢⥤
Β) Έντυπο Ε3

⥢⥤
Γ) Έντυπο Ε1

⥢⥤
Α5. Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων (του Φώτη Τσιατούρα, Φοροτεχνικού, συγγραφέα, τ. επόπτη Π.Ε.Κ. Αθηνών)
Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ.

 

ΧΡΗΣΕΙΣΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2012 και μετάπαρ. 1 του άρθρου 84 ν. 2238/1994 (σε συνδυασμό με εδ. α', παρ. 11 του άρθρου 72 ν. 4174/2013), παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 και παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997.Κανόνας πενταετούς παραγραφής
2012 και μετάπαρ. 3 του άρθρου 36 του ν.4174/2013, σε συνδυασμό με εδ. β' παρ. 11 του άρθρου 72 ν. 4174/2013.Η εφαρμογή της διάταξης προϋποθέτει φοροδιαφυγή.
Γνωμ. 268/2017 Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από τον Δ/τή ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1192/2017)
2007 και μετάπαρ. 4 άρθρου 84 ν. 2238/1994 και 68 § 2α' του ίδιου νόμου (σε συνδυασμό με εδ. α' παρ. 11 του άρθρου 72 του ν.4174/2013) και παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997.Η εφαρμογή των διατάξεων προϋποθέτει συμπληρωματικά στοιχεία
2002 και μετάπαρ. 5 του άρθρου 84 ν. 2238/1994 (σε συνδυασμό με εδ. α', παρ. 11 του άρθρου 72 ν. 4174/2013) και παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997.Αφορά αποκλειστικά την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

Επισημαίνεται ότι με την πρόσφατη νομολογία (ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 2935/2017) κρίθηκε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) επιτρέπεται η έκδοση πράξης καταλογισμού φόρου και πρόσθετου φόρου εντός δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εάν περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθ. 84 του ιδίου νόμου πενταετία. Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της ανωτέρω πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν, είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο…..
…………………..
Β) Φ.Π.Α. ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.)
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα συνοπτικός πίνακας σχετικά με τις χρήσεις για τις οποίες η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να εκδώσει σχετικές πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ και σχετικών προστίμων ΦΠΑ.

ΧΡΗΣΕΙΣΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2012 και μετάΆρθρο 57 § 1 του ν. 2859/2000, σε συνδυασμό με άρθρα 72 § 11 και 36 § 1 του ν.4174/2013 και άρθρο 9 § 5 του ν. 2523/1997.Κανόνας πενταετούς παραγραφής
2012 και μετάΆρθρο 36 § 3 του ν.4174/2013, σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11, του ν.4174/2013.Η εφαρμογή της διάταξης προϋποθέτει φοροδιαφυγή.
Γνωμ. 268/2017 Ν.Σ.Κ.που έγινε δεκτή από τον Δ/τή ΑΑΔΕ (ΠΟΛ.1192/2017)
2007 και μετάΆρθρο 57 § 2 περίπτ. α΄ του ν.2859/2000, σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11 του ν. 4174/2013 και άρθρο 9 § 5 του ν. 2523/1997.Κανόνας δεκαετούς παραγραφής και αφορά περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης (εκκαθαριστικής ή έκτακτης)
2007 και μετάΆρθρο 57 § 2 περίπτ. β΄ του ν.2859/2000, σε συνδυασμό με άρθρο 72 § 11 του ν. 4174/2013 και άρθρο 9 § 5 του ν. 2523/1997.Κανόνας δεκαετούς παραγραφής όταν η μη άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου, εν όλω ή εν μέρει, οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη από πρόθεση του υπόχρεου στο φόρο με σύμπραξη του αρμόδιου φορ. οργάνου.
2007 και μετάΆρθρο 57 § 2 περίπτ. γ΄ του ν.2859/2000, σε συνδυασμό με άρθρο 49 § 3 του ίδιου νόμου (εμπεριέχουσα και την περίπτ. του άρθ. 68 § 2 γ του ν.2238/1994), με άρθρο 72 § 11 του ν. 4174/2013 και άρθρο 9 § 5 του ν. 2523/1997.Κανόνας δεκαετούς παραγραφής που προϋποθέτει αρχική πράξη και συμπληρωματικά στοιχεία

Δείτε και :

⥢⥤

Β. Προθεσμίες ( Σημαντικές και ιδιαίτερες ).


[ΧΑΡΡΥ ΚΛΥΝΝ ΣΤΟ ΗΡΩΔΕΙΟ]
 

⥢⥤
 Επισημάνσεις  :
·         Έως τις 31.5.2018 γίνεται από τους κατόχους των Φ.Η.Μ. που έχουν έναν από τους τύπους που ορίζονται στην ΠΟΛ.1196/2017, δήλωση παύσης (απόσυρση) και
·         Έως τις 31.5.2018 πραγματοποιείται η υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2018, καθώς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 6Α του ν. 2939/2001εξαιρετικά κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται τον Μάιο του 2018 και αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους αυτού (αντί για τις 30.4.2018 που προβλεπόταν από την Κ.Υ.Α. με αριθμ. 180036/952/2017).

⥢⥤

Γ.  Οδοσήμανση.
[Αρθρογραφία, Αποφάσεις, Νομολογία, Σ.ΛΟ.Τ, κ.λπ]

 


[ Ακούστε : Τα Τραγούδια της Λυκομιφών ]
 

⥢⥤

 Γ1. Αρθρογραφία – Επισημάνσεις.

 (Ορέστης Σεϊμένης – Στράτος Παραδιάς - Αλεξάνδρα Γεράγγελου)

(του Γεώργιου Δαλιάνη,  ιδρυτή του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός)

►     Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι... (  τμήμα Tax and Outsourcing της Grant Thornton) .

[ Ασφάλιση Εταίρων και Διαχειριστών Ι.Κ.Ε ]
Εταίρος ΙΚΕ που έχει διοριστεί και διαχειριστής στην ίδια εταιρεία αποκτά ασφαλιστέα ιδιότητα για σκοπούς ΕΦΚΑ. Διευκρινίστηκε, ωστόσο, ότι στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές «ελεύθερου επαγγελματία» με ποσοστό 26,95% μόνο επί των τυχόν αμοιβών διαχείρισης, και ελλείψει αυτών το ελάχιστο που προβλέπει ο νόμος (168 ευρώ μηνιαίως), και όχι επί των διανεμόμενων κερδών που απορρέουν από την ιδιότητα του εταίρου. Επισημαίνεται ότι κατά γενικό κανόνα, άνευ της ιδιότητας του διαχειριστή, οι εταίροι ΙΚΕ δεν υποχρεούνται σε ασφάλιση.
Αντιθέτως, εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ που έχει διοριστεί και διαχειριστής υποχρεούται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με ποσοστό 26,95% τόσο επί των διανεμόμενων κερδών όσο και επί των τυχόν αμοιβών διαχείρισης. Το ασφαλιστέο εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 5.860 ευρώ μηνιαίως, που υπολογίζεται στο άθροισμα από διανεμόμενα κέρδη και τυχόν αμοιβές διαχείρισης.
[ Ασφάλιση Εταίρων και Διαχειριστών Ε.Π.Ε ]

Από 1.6.2018, εάν οι εταίροι των προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ασκούν συγχρόνως έναντι αμοιβής καθήκοντα διαχείρισης στην ίδια εταιρεία, τότε επί της αμοιβής αυτής καταβάλλονται εισφορές «μισθωτού» (παράλληλη ασφάλιση). Εισφορές «μισθωτού» δεν καταβάλλονται, εάν τα καθήκοντα διαχείρισης ασκούνται χωρίς αμοιβή.
……………

Δείτε και :

Όπως έγινε δεκτό με την ΠΟΛ.1076/26.3.2015, οι διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται μόνο όταν τις οικείες δαπάνες πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα, ως ιδιώτες και όχι στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου οι σχετικές αγορές έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά τους αρχεία. Συνεπώς, οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά αρχεία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν σε δανειακές συμβάσεις που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη απόκτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου αυτού), οπότε δεν θα αναγράφονται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των ανωτέρω είναι θέμα πραγματικό και ανήκει στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο οποίος, εξετάζοντας τα πραγματικά στοιχεία και παραστατικά θα κρίνει αν τα ποσά των εν λόγω δανειακών συμβάσεων αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και αν έχουν τηρηθεί οι υπόλοιπες προϋποθέσεις (σκοπός χορήγησης του δανείου, τεκμηρίωση βάσει των λογιστικών αρχείων, καταχώριση των τόκων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, κ.λπ.).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δόσεις που καταβάλλονται από τα παραπάνω πρόσωπα στα πλαίσια συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως «δάνεια κεφαλαίου κίνησης» ή ως «σύμβαση πίστωσης δι' ανοιχτού λογαριασμού».

Τα ίδια ως άνω αναφέρονται και στην πρόσφατη ΠΟΛ. 1068/2018 .


 

(Βαγγέλης Μιχελινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός  )
Η μόνη ορθή λύση μπορεί να δοθεί από την Α.Α.Δ.Ε. είτε με την τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2018 ώστε να μην απαιτείται η αναγραφή της δαπάνης ιδιόχρησης στον πίνακα Γ1, είτε με την κατάργηση εάν αυτό είναι τεχνικά αυτή τη στιγμή εφικτό, της μεταφοράς όλου του ποσού του Γ1 στον κωδικό 014 του Ζ2. Ή έστω να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να διορθώσει το συγκεκριμένο ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση ο χρήστης έχει να διαλέξει μεταξύ των παρακάτω κακών:……

⥢⥤
 Γ2. Φόρος Εισοδήματος


Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι στην έννοια διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, συνάγεται ότι κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων από υπόχρεους του άρθρου 61 του ν.4172/2013 προς νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4172/2013, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 15%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ίδιου νόμου….

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η εγκύκλιος με αριθ. ΠΟΛ.1094/2018 με την οποία καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.
⥢⥤
Γ3. Φ.Π.Α και Ειδικές Φορολογίες.


⥢⥤

Γ4. Αποφάσεις ΕΛΤΕ και ΣΛΟΤ .
το ΝΣΚ γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία ότι εν ενεργεία ορκωτός ελεγκτής λογιστής που δεν συμμετείχε στον τακτικό έλεγχο οντότητας δημοσίου συμφέροντος δύναται να μετέχει ως μέλος της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, επιτροπής ελέγχου αυτής, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 21-26 του νόμου αυτού.


Ο προμηθευτής (οντότητα) του ερωτήματος, εφόσον τιμολογεί, τα διακινούμενα, με σκοπό την πώληση, αποθέματα στο τέλος του μήνα, άρα δεν εκδίδει αμέσως τιμολόγιο πώλησης, υποχρεούται στην έκδοση του παραστατικού διακίνησης. Το παραστατικό διακίνησης (Δελτίο Αποστολής) εκδίδεται, σε κατάλληλο χρόνο για την παράδοση των αποθεμάτων, συνοδεύει δε αυτά, μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Στην περίπτωση, κατά την οποία μέρος του φορτίου ή ένα ολόκληρο φορτίο κρίνεται ακατάλληλο από την παραλήπτρια οντότητα (εργοστάσιο) και συνεπώς δεν παραλαμβάνεται, θα τηρηθούν κατ’ αναλογία, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.8.3 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014 (άρθρο 5), σύμφωνα με την οποία η παραδιδόμενη ποσότητα καθορίζεται από τον παραλήπτη. Εάν το σύνολο των φορτίων (30) έχει καταχωρισθεί στην αποθήκη κατά ποσότητα, για την εξαγωγή του ενός (1) ακατάλληλου φορτίου, πρέπει να εκδοθεί δελτίο αποστολής, είτε το φορτίο επιστραφεί στον προμηθευτή, είτε καταστραφεί για λογαριασμό του. Θα ακολουθήσει η τιμολόγηση των φορτίων που πράγματι παρελήφθησαν οριστικά, στο εργοστάσιο (δηλαδή των 29). Ειδικώς δε, αν τα υγρά τρόφιμα που αναφέρετε στο ερώτημά σας, αφορούν διακίνηση γάλακτος, θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 5.8.4 της ως άνω Πολ., εφόσον ο προμηθευτής είναι αγρότης………..

Δεν είναι ορθό να τηρείται λογαριασμός έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ως άυλο περιουσιακό στοιχείο καθώς τα ποσά της έρευνας ενός προϊόντος αποτελούν έξοδο που επιβαρύνει τα αποτελέσματα. Προκειμένου όμως για τις δαπάνες ανάπτυξης, αυτές δύνανται να καταχωρισθούν ως άυλο περιουσιακό στοιχείο (Ομάδα 1), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 18 του Ν.4308/2014 και συγκεκριμένα αν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 εδ. δ σύμφωνα με το οποίο: «Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο, όταν και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:…….

⥢⥤
Γ5. Αγρότες
( του Γεώργιος Παπαδημητρίου )


⥢⥤

  Γ6. Ισολογισμός Πολιτικών Κομμάτων

⥢⥤

Δ. Οι νέες Ε.Π.Ε και οι νέες Α.Ε .

Α) Ε.Π.Ε
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο, όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, αποτελείται από 19 άρθρα, διαρθρώνεται δε σε δύο κεφάλαια.
Το κεφάλαιο Α' του νομοσχεδίου (άρθρα 1-13) περιλαμβάνει ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου. Ειδικότερα, με τα άρθρα 1 έως 9 τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ν. 3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης») και, μεταξύ άλλων, επέρχονται οι εξής αλλαγές εν σχέσει προς τα σήμερα ισχύοντα:
- Ορίζεται ότι η εταιρική επωνυμία μπορεί να σχηματίζεται, όχι μόνο από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης, αλλά και από άλλες λεκτικές ενδείξεις.
- Προβλέπεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ευρώ.
- Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε., όχι μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού.
- Αποσαφηνίζεται ότι η Ε.Π.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
- Καταργείται η «διπλή» δημοσιότητα (μητρώο Ε.Π.Ε. και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και αντικαθίσταται από τη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ.
- Προβλέπεται νομοθετικώς η δυνατότητα εξόδου εταίρου από την Ε.Π.Ε. με δήλωσή του προς τον διαχειριστή, υπό την επιφύλαξη καταστατικών προϋποθέσεων ή περιορισμών.
- Ανακαθορίζονται τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων, προκειμένου η συνέλευση αυτών να αποφασίσει την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης.
- Ανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικώς προς τη διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισης και εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσης της Ε.Π.Ε.
- Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, αναλόγως του αν αυτές εδρεύουν εντός ή εκτός κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
….

Επίσης, στον ν. 3190/1955 εισάγεται νέο κεφάλαιο Γ1', διά του οποίου ρυθμίζονται ζητήματα σύνταξης, ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, και διανομής κερδών (άρθρο 3), καθώς και νέο κεφάλαιο 11', διά του οποίου τίθενται δικονομικές διατάξεις για τις Ε.Π.Ε. (άρθρο 9)….

 


⥢⥤
Β) Α.Ε
Μερικές από τις αξιοσημείωτες τροποποιήσεις του ισχύοντος δικαίου, που επέρχονται με το παρόν νομοσχέδιο, είναι οι ακόλουθες:
(α) Το κεφάλαιο 8ο του κ.ν. 2190/1920 δεν επαναλαμβάνεται στο νέο νόμο. …..Μαζί με την εταιρικού δικαίου εποπτεία δεν επαναλαμβάνονται ορισμένοι συναφείς κανόνες, ιδίως η υποχρέωση υποβολής στη Διοίκηση πρακτικών της γ.σ. και του δ.σ. που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα (αν πρόκειται όμως για αποφάσεις που πρέπει να καταχωρισθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στο τελευταίο).
(β) Σε σχέση με τους τίτλους που εκδίδει μια α.ε.: Διατηρούνται οι υπάρχοντες, εισάγονται όμως οι «συνδεδεμένοι» τίτλοι, οι οποίοι μπορούν να αποκτηθούν ή να εκποιηθούν συνδυασμένα. Εισάγονται επίσης οι τίτλοι κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants), που είναι ήδη γνώριμοι στον τραπεζικό τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης άυλων τίτλων και από μη εισηγμένες εταιρείες.
(γ) Προτείνεται η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών από 1.1.2020. …. Η κατάργηση των ανωνύμων μετοχών συνοδεύεται από διατάξεις που προβλέπουν τη διαδικασία ονομαστικοποίησης (άρθρο 184).
(δ) Το νομοσχέδιο επιχειρεί μερική ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 της 17.5.2017 για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων, ιδιαίτερα ως προς τα κεφάλαια που αφορούν την καταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τη διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών συνδεδεμένων μερών.

(ε) Βελτιώνονται οι τεχνικές μέθοδοι λειτουργίας των οργάνων της εταιρείας, με ευρύτερη χρήση των εξ αποστάσεως ψηφοφοριών δ.σ. και γ.σ. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά από το Κεντρικό Αποθετήριο, τράπεζες ή επιχειρήσεις επενδύσεων. Για τις μη εισηγμένες εταιρείες, το βιβλίο πρακτικών γ.σ. μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του δ.σ.
(στ) Εισάγεται (επιτρεπτά κατά το ενωσιακό δίκαιο) η «απεριόριστη» διάρκεια της εταιρείας, που απαλλάσσει τους μετόχους από τη μέριμνα παράτασης της ορισμένης διάρκειας κατά τη λήξη της. …
(ζ) Το Δ.Σ., που καταρχήν πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελές, μπορεί εφεξής για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείας να είναι και μονομελές. Προβλέπεται η εκλογή και λειτουργία «εκτελεστικής επιτροπής» στο πλαίσιο του δ.σ.  Επίσης προβλέπεται η περιοδική (σταδιακή) ανανέωση του δ.σ. (staggered board). … Ρυθμίζεται αναλυτικότερα το ευαίσθητο ζήτημα των παρεχομένων στα μέλη του δ.σ. αμοιβών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω οδηγίας (ΕΕ) 2017/828, όπου σημαντική είναι (για τις εισηγμένες εταιρείες) αφενός μεν η υιοθέτηση πολιτικής αποδοχών, αφετέρου δε η σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών…
(η) Σε σχέση με τη γενική συνέλευση: Οι δύο επαναληπτικές συνεδριάσεις της καταστατικής γ.σ. περιορίζονται σε μια. … Προστίθεται νέος τρόπος λήψης αποφάσεων από τη γ.σ. χωρίς συνεδρίαση. Εισάγεται επίσης δυνατότητα συνεδρίασης της γ.σ. εξ ολοκλήρου από απόσταση (virtual general meeting). ..
 (θ) Προστίθενται ορισμένα νέα δικαιώματα του μετόχου π.χ. για ατομική πληροφόρηση σχετικά με την κεφαλαιακή συγκρότηση της εταιρείας και τη δική του συμμετοχή, καθώς και με επικείμενες γενικές συνελεύσεις. Μειώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσοστά επί του κεφαλαίου που είναι αναγκαία για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας. Εισάγεται δυνατότητα ενώσεων μετόχων που θα μπορούν να ασκούν στο όνομά τους, αλλά για λογαριασμό των μετόχων, τα δικαιώματα μειοψηφίας. Από την άλλη μεριά αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις ορθής και έγκαιρης καταβολής του κεφαλαίου.
(ι) Δίδεται στους ενδιαφερόμενους ευρύτερη καταστατική ελευθερία σε πολλά ζητήματα.
(ια) Αποσαφηνίζονται τα ποσά κερδών τα οποία μπορούν να διανεμηθούν, ώστε να είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ποσά που συνιστούν πραγματικά κέρδη και όχι π.χ. υπεραξίες.
(ιβ) Λύση της εταιρείας επέρχεται και αν αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται λόγω έλλειψης ενεργητικού. Μετά τη λύση της εταιρείας, εισάγεται δυνατότητα να παραλειφθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να γίνει απευθείας διαγραφή από το ΓΕ.Μ.Η., αν η εταιρεία δεν διαθέτει ενεργητικό. Εισάγονται και άλλα μέτρα για την επιτάχυνση των εκκαθαρίσεων.
(ιγ) Σε διάφορα σημεία διαφοροποιούνται οι διατάξεις, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4308/2014.
(ιδ) Με σκοπό την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, το παρόν νομοσχέδιο ενθαρρύνει τη διαιτητική επίλυση των διαφορών.⥢⥤

Ε. Μικρές & Μεγάλες Ειδήσεις και Διάφορα άλλα.
 
(Χάρρυ Κλυνν)

⥢⥤

Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης. Επιδιώκει και ενθαρρύνει την χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο….⥢⥤
 Η ουσία των πραγμάτων και της ζωής [ Χάρρυ Κλυνν ].
 « «Πρέπει να πάω Ηρώδειο», μου λέει. «Πότε, μωρή, άνοιξε αυτό το μαγαζί και δεν το ξέρω;» της λέω. «Έχει την Κάρμεν σήμερα», μου λέει. «Έχει κανά σουξεδάκι δικό της», της λέω, «ή λέει της Ρίτας και του Γιαννάκη και αυτή;». [Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 1985].
Ο Βασίλης που κάθεται «αραχτός στον ακάλυπτο» και πίνει «φραπεδάκι με 29 ζάχαρες» ήταν από τις πρώτες ηχογραφήσεις που άκουσα από τον Χάρρυ Κλυνν. Ο πατέρας μου είχε φυλάξει μερικούς δίσκους του, «Για δέσιμο», «Δοξάστε με», «Έθνος ανάδελφον», απ’ όπου και η στιχομυθία του Βασίλη για το Ηρώδειο. Οι παλιοί δίσκοι είχαν γίνει ο νέος μας θησαυρός για τα Σαββατοκύριακα του ’90. Η φαρσοκωμωδία, η σάτιρα, η αθυροστομία του, η χροιά της φωνής ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από ό,τι είχαμε ακούσει και δει μέχρι τότε. Για τη δεκαετία του ’80 ο Χάρρυ Κλυνν ήταν ένας Τζον Ολιβερ της εποχής του, εισάγοντας την πολιτική σάτιρα με όρους ραδιοφώνου στην αρχή και stand up comedy αργότερα.
Αυτό άλλωστε είχε δει ο Χάρρυ Κλυνν, κατά κόσμον Βασίλης Τριανταφυλλίδης, στην Αμερική και τον Καναδά, όπου πέρασε μια κρίσιμη δεκαετία της ζωής του. Ταξίδεψε στο Μόντρεαλ στα 24 του χρόνια και από εκεί εμφανίστηκε σε θέατρα και κλαμπ ως stand up κωμικός και συγγραφέας σατιρικών κειμένων, αποκτώντας εμπειρία στην επικοινωνία με το κοινό και στη διαχείρισή του. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, δημιούργησε τον διανοούμενο Αρτέμη, τον βοσκό Τραμπάκουλα, τον ταξιτζή Βασίλη και άλλους χαρακτήρες που πέρασαν από τα νούμερά του……
Ο Χάρρυ Κλυνν γεννήθηκε το 1940 και μεγάλωσε στην τότε προσφυγική συνοικία της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Παιδί Ποντίων προσφύγων, μεγάλωσε με στερήσεις και δούλεψε από νωρίς παράλληλα με τη φοίτησή του στα σχολεία της Καλαμαριάς και στο 5ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης, το σχολείο του Διονύση Σαββόπουλου, του Θωμά Κοροβίνη και του Γιώργου Σκαμπαρδώνη. Σε μια βραδιά ταλέντων, τον πρόσεξε ο Γιώργος Οικονομίδης, που έγινε ο μέντορας του στην Αθήνα. Πριν φύγει για την Αμερική εμφανίστηκε σε κοσμικά κέντρα, όπως το «Τροκαντερό» και το «Άλσος», και στις ταινίες «Γάμος αλά ελληνικά» και «Τα 201 καναρίνια». Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο τον οδήγησε στην προεδρία του Απόλλωνα Καλαμαριάς τη δεκαετία του ’80 και στην κατασκευή του γηπέδου της ομάδας, ενώ συνέβαλε στη θεσμική αναδιάρθρωση του αθλήματος….. Έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 21 Μαΐου σε ηλικία 78 ετών. ….»

(Χάρρυ Κλυνν, ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα (ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ))


⥢⥤
Χάρρυ Κλυνν ΑΛΑΛΟΥΜ(1982)
 


⥢⥤
Καλή Δύναμη και Καλή Συνέχεια…Πηγή: Taxheaven © 

Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40779

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου