Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Ποιες φοροελαφρύνσεις προβλέπουν τα «αντίμετρα»


Οι αυτοαπασχολούμενοι θα είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι από τα συμφωνηθέντα για το 2020

Από την έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής
Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Ωφελημένοι περισσότερο από όλους τους άλλους φορολογούμενους θα είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους, από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών φορολογικών «αντιμέτρων» του ν. 4472/2017, τα οποία προβλέπουν τη μείωση του κατώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%, την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και τη μείωσή της για τα εισοδήματα από 30.000,01 έως 65.000 ευρώ. 
Σε αντίθεση με τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πολλοί από τους οποίους θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου, όσοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες θα δουν τις ετήσιες φορολογικές τους επιβαρύνσεις να μειώνονται έως και 2.151 ευρώ από το έτος 2020 που θα εφαρμοστούν τα συγκεκριμένα «αντίμετρα».

Συγκεκριμένα, όσοι μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ θα ωφεληθούν με ετήσιες φοροελαφρύνσεις που θα κυμαίνονται από 200 έως και 2.151 ευρώ. Αλλά και για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ, η εφαρμογή των «αντιμέτρων» θα έχει οφέλη, καθώς οι ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις θα μειωθούν έως και 200 ευρώ.
Τα φορολογικά «αντίμετρα» τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών και περιελήφθησαν στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4472/2017 προβλέπουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:
1 Μηδενισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και μείωσή της για εισοδήματα από 30.000,01 μέχρι 65.000 ευρώ. 
Σήμερα η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα συνολικά ετήσια ατομικά εισοδήματα των φυσικών προσώπων που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ με κλιμακωτούς συντελεστές που έχουν ως εξής:
  • 2,2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
  • 5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
  • 6,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
  • 7,5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
  • 9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
  • 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.
Με την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ και με τη μείωσή της στα εισοδηματικά κλιμάκια από τα 30.001 έως τα 65.000 ευρώ, η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς θα διαμορφωθεί ως εξής:
  • 2% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,
  • 5% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
  • 9% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
  • 10% για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.
2 Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του κατώτατου συντελεστή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο συντελεστής φόρου που επιβάλλεται στα εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ προβλέπεται να μειωθεί από το 22% στο 20%. 
Οι παραπάνω αλλαγές θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα του έτους 2020 και των επομένων ετών, εφόσον μέχρι και το τέλος του 2019 η Ελλάδα έχει επιτύχει πρωτογενή πλεονάσματα τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ στους ετήσιους κρατικούς προϋπολογισμούς της, εξέλιξη την οποία θεωρούν πλέον βέβαιη τόσο η κυβέρνηση όσο και οι δανειστές.
Οι επιπτώσεις των παραπάνω αλλαγών στο ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτυπώνονται πλήρως και αναλυτικά στον σχετικό πίνακα που παραθέτουμε.

Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου