Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό σύστημα


Σχετικά με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αυτό έχει αναμορφωθεί πλήρως, με την ενοποίηση των κυριότερων συνταξιοδοτικών ιδρυμάτων στον «Ενιαίο Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΦΚΑ) και όλων των επικουρικών συνταξιοδοτικών ταμείων στο «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ).
Αυτό αναφέρει το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της ελληνικής κυβέρνησης, το οποίο προβλέπει επίσης ότι:
«Άλλοι βασικοί στόχοι του υπουργείου Εργασίας για την αύξηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την απλούστευση και την τυποποίηση των διαδικασιών. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων θα καταστήσει τις διαδικασίες γρηγορότερες, πιο διαφανείς, εύχρηστες και αξιόπιστες. Η ψηφιοποίηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Ο στόχος είναι να περάσουμε από μία μέση περίοδο αναμονής μεγαλύτερης των δύο ετών σε αυτή των δύο μηνών, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο του 2018. Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χορηγήθηκε, για να επιταχύνει την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, αλλά και για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των δράσεων, όπως «Σύνταξη σε μια μέρα».

Το σχέδιο δράσης του ΕΦΚΑ
Ο ΕΦΚΑ έχει δημιουργήσει ακόμη ένα σχέδιο δράσης για την συγχώνευση όλων των προηγούμενων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, που προβλέπει δράσεις, μέχρι και το 2020.
Τα κύρια εναπομείναντα ορόσημα είναι τα ακόλουθα:
  • Συγχωνευμένα Ταμεία που να λειτουργούν υπό ολοκληρωμένες οργανωτικές δομές, όπως προβλέπει ήδη η ΥΑ,
  • μείωση των ενοικιάσεων και των μισθώσεων,
  • εξοικονόμηση σε προσωπικό και θέσεις διαχείρισης,
  • μείωση του αριθμού των τοπικών γραφείων,
  • ολοκληρωμένα ΙΤ συστήματα,
  • αναδιάρθρωση των υπηρεσιών ελέγχου και είσπραξης».


Πηγή slpress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου