Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις των γονικών παροχών


Την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεών - γονικών παροχών δρομολογούν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Το πρώτο βήμα θα γίνει άμεσα με τη λειτουργία μιας νέας εφαρμογής στο σύστημα ΤΑΧΙSnet, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και αποστολής δηλώσεων φορολογίας χρηματικών δωρεών και χρηματικών γονικών παροχών. Ήδη με το άρθρο 60 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4583/2018 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 85, 88 και 89 του Κώδικα Φορολογίας Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών και άνοιξε ο δρόμος για την κατάργηση της διαδικασίας χειρόγραφης υποβολής δηλώσεων φορολογίας δωρεών και γονικών παροχών στις αρμόδιες ΔΟΥ.
 Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει το άρθρο 60 του ν. 4583/2018, η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας δωρεών και γονικών παροχών θα καθοριστεί με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Στην απόφαση αυτή θα ορίζεται η λειτουργία μιας νέας διαδικτυακής εφαρμογής στο σύστημα ΤΑΧΙSnet για την ηλεκτρονική υποβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων.
 Με βάση τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης, η αρχή θα γίνει με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας χρηματικών δωρεών και χρηματικών γονικών παροχών. Οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται πλέον μόνο μέσω του ΤΑΧΙSnet και οι αναλογούντες φόροι δωρεών - γονικών παροχών θα υπολογίζονται και θα εκκαθαρίζονται αυτόματα. Με την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού του φόρου, δηλαδή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων στα οποία θα αναγράφονται και οι κωδικοί αριθμοί των Ταυτοτήτων Οφειλής, οι φορολογούμενοι θα καλούνται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα ποσά έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις, όπως προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών.


Σημειώνεται ότι όλες οι χρηματικές δωρεές και οι χρηματικές γονικές παροχές φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ανέρχονται σε:

10% εφόσον πρόκειται για δωρεές χρηματικών ποσών από γονείς προς παιδιά (γονικές παροχές), από τον έναν σύζυγο στον άλλο σύζυγο κι από παππούδες ή γιαγιάδες προς εγγόνια,
20% για δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ αδελφών, από θείους σε ανίψια, από πεθερούς προς γαμπρούς ή νύφες και από προπαππούδες ή προγιαγιάδες σε δισέγγονα,
40% για δωρεές χρηματικών ποσών προς τους υπόλοιπους συγγενείς, καθώς και δωρεές χρηματικών ποσών μεταξύ μη συγγενών.

Η καθιέρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας χρηματικών δωρεών και χρηματικών γονικών παροχών περιλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων της ΑΑΔΕ για τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την εσωτερική αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων, καθώς και η αποτελεσματικότητά τους. Η πιο σημαντική ομάδα έργων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση όλων των εντύπων δηλώσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης φυσικής παρουσίας των φορολογουμένων στις ΔΟΥ.

Άλλες εφαρμογές
Εκτός από τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας χρηματικών δωρεών - γονικών παροχών, τα έργα που έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη ομάδα είναι τα παρακάτω:
α) Ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων:
φόρου κερδών από τυχερά παίγνια,
* φόρου μεταβίβασης ακινήτων,
μεταβολής ακινήτων, από τους συμβολαιογράφους,
* φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομιάς ακινήτων.
β) Βελτίωση της διαδικασίας για την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων από τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω παρακράτησης ποσών από πωλήσεις ακινήτων τους ή από άλλα έσοδά τους για τα οποία απαιτείται βεβαίωση οφειλής ή αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
γ) Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα.
δ) Υλοποίηση αναλυτικής μηνιαίας δήλωσης/βεβαίωσης αποδοχών.
ε) Δημιουργία ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.
στ) Δημιουργία συστήματος υποστήριξης και αξιοποίησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
ζ) Σταδιακή εφαρμογή της αυτόματης ενημέρωσης μητρώου φορολογουμένων μέσω διασύνδεσης με τα υπόλοιπα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης.
η) Διασύνδεση του φορολογικού μητρώου με το ΓΕΜΗ, για ενημέρωσή του με μεταβολές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και διαγραφή αυτών.
θ) Διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη») και Αλληλεγγύης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος.
ι) Διασύνδεση του ΤΑΧΙS και του ΤΑΧΙSnet με το Κτηματολόγιο, προκειμένου να διενεργούνται αυτόματες διασταυρώσεις πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος για την ακίνητη περιουσία των φυσικών και των νομικών προσώπων.
ια) Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και άλλων φόρων.
ιβ) Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets.
ιγ) Υλοποίηση συστήματος ανταλλαγής αναφορών ανά χώρα.
ιδ) Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.
ιε) Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ICISnet και TAXISnet για τη διευκόλυνση της αναζήτησης φορολογικής ενημερότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου