Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2018

Με πορτογαλικό μοντέλο οι έλεγχοι μισθώσεων Airbnb

Η ΑΑΔΕ προχωρά στην αξιοποίηση του «search robot», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να «ξεσκονίσουν» μέσω του διαδικτύου τις πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού και να εντοπίσουν τυχόν παραβάσεις από ιδιοκτήτες ακινήτων.
Πώς θα εντοπίζονται όσοι δεν δηλώνουν τα ακίνητά τους

Από την έντυπη έκδοση της Ναυτεμπορικής
Το πορτογαλικό μοντέλο υιοθετεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να εντοπίσει φορολογούμενους που νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δεν εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση τα εισοδήματα που εισπράττουν. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε νέους ειδικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους, αξιοποιώντας το «search robot», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές μέσω του διαδικτύου να «ξεσκονίσουν» τις πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού και στη συνέχεια να ξεκινήσουν το σαφάρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση πρόσφατα στοιχεία μόνο στην Αθήνα οι καταχωρήσεις ακινήτων σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες φθάνουν περίπου τις 5.127, με τη μέση τιμή να ανέρχεται σε 52 ευρώ ανά ημέρα και τη μέση πληρότητα να διαμορφώνεται στο 73%.
Ουσιαστικά με τον νέο τύπο ηλεκτρονικών ελέγχων μπορούν να εντοπιστούν διαχειριστές ή ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων» και αν όσοι έχουν εγγραφεί έχουν δηλώσει όπως υποχρεούνται τις ενοικιάσεις των ακινήτων τους που έκαναν σε πελάτες τους. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μη συμμόρφωση συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ, ενώ οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τον καταλογισμό πρόσθετων φόρων εφόσον εντοπιστούν να μη δηλώνουν μέρος ή το σύνολο των βραχυχρόνιων μισθώσεων των ακινήτων τους σε πελάτες τους.

Επισημαίνεται ότι με βάση τους εν λόγω ελέγχους θα γίνεται ταυτόχρονα και διασταύρωση στοιχείων με τα όσα αναγράφονται στο Ε9. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να εντοπίσουν όλα τα ακίνητα που διατίθενται για ενοικίαση και στη συνέχεια να ψάξουν τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών τους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχει δηλωθεί εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων. Φυσικά, εάν δεν έχει δηλωθεί, τότε ειδοποιούν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τον καλούν να υποβάλει τροποποιητική δήλωση εισοδήματος.
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι από τις 30 Νοεμβρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία εγγραφής των ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, η ΑΑΔΕ ζήτησε από τις εν λόγω πλατφόρμες να διαγράψουν όσους πελάτες δεν έχουν δηλώσει τον ειδικό Αριθμό Μητρώου. 
Οι υπόχρεοι πάντως θα πρέπει, μεταξύ άλλων, με βάση σχετικό οδηγό της ΑΑΔΕ, να γνωρίζουν και τα εξής:
- Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη Βραχυχρόνια Μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;
Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ. 39 του ν.4172/2013 σε συνδυασμό με τα όσα έχουν διευκρινισθεί με τις ΠΟΛ.1069/23.3.2015 και ΠΟΛ.1112/2017 εγκυκλίους.

- Υπάγεται σε ΦΠΑ το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση;
Όχι (ΠΟΛ. 1059/2018 «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»).

- Όταν ένας διαχειριστής ακινήτου σταματήσει τη διαχείρισή του, μπορεί να προβεί σε διαγραφή του συγκριμένου ακινήτου από το Μητρώο;
Ναι, όταν για οποιονδήποτε λόγο ο διαχειριστής ακινήτου σταματήσει τη βραχυχρόνια μίσθωσή του, μπορεί να εισέλθει στο TAXISnet και να το διακόψει άμεσα. Το χρονικό όριο που έχει για να προβεί στη διακοπή ορίζεται μεταξύ της ημερομηνίας της τελευταίας βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.

- Πότε υποβάλλεται η δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής;
Οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο.

- Πρέπει να υποβάλλονται μηδενικές δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής αν δεν υπάρχουν αναχωρήσεις τον προηγούμενο μήνα;
Όχι. Δεν υπάρχει υποχρέωση μηδενικής δήλωσης. Υποβάλλονται δηλώσεις μέχρι την 20ή κάθε μήνα, εφόσον τον προηγούμενο μήνα υπήρχε κάποια αναχώρηση (ή ακύρωση).  


Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου