Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012

Υπολογισμός στο Excel της Καθαρής Παρούσας Αξίας-ΚΠΑ (Net Present Value) και του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης-ΕΒΑ (Internal Rate Return-IRR) (video)

1. How to calculate NPV and IRR


2. How To... Calculate Net Present Value (NPV) in Excel 2003   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3. NPV and IRR in Excel 2010   --------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. How to calculate investment NPV in Excel | lynda.com tutorial   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Using IRR to compare two projects in Excel 2010 Εδώ θα κατεβάσετε σχετικό φύλλο του excel 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου