Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Τους πληρώσαμε 1.432 δις ευρώ και μας ζητούν τα ρέστα

kontranews

Του Γιώργου Βάμβουκα
Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ κατέχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο είναι αμφίβολο αν υπάρξει κάποια χώρα στο μέλλον, που θα μπορούσε να το καταρρίψει. Από έτους δημιουργίας (1830) του νεώτερου ελληνικού έθνους, ο κρατικός προϋπολογισμός και το εμπορικό ισοζύγιο είναι ταυτόχρονα ελλειμματικά.
Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, όταν το σύνολο των δημοσιονομικών δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων. Επίσης, το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, θεωρούνται ελλειμματικά αν η αξία των εισαγόμενων προϊόντων, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία των εξαγόμενων προϊόντων. Διάφορες μελέτες του υποφαινομένου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συγκλίνουν στην εμπειρική διαπίστωση ότι μεταξύ των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού και του εμπορικού ισοζυγίου υπάρχει αμφίδρομη αιτιώδης σχέση, τροφοδοτώντας έμμεσα τη διαχρονική ανοδική τάση του δημοσίου χρέους (βλέπε, Vamvoukas G.A., “The twin deficits phenomenon”, Applied Economics, September 1999). Στη διεθνή βιβλιογραφία, η ύπαρξη ταυτόχρονων ελλειμμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αποτυπώνει την περίφημη «θεωρία των δίδυμων ελλειμμάτων» (the twin deficits theory).

Αν και το φαινόμενο των δίδυμων ελλειμμάτων αντανακλά το χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, εντούτοις υπάρχει μια διάσταση σχετική με το εισαγωγικό εμπόριο της χώρας, που δεν θα πρέπει να παραμείνει ασχολίαστη. Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας, ο ελληνικός λαός, έχει καταβάλει για εισαγωγές ξένων προϊόντων και ιδίως από την Γερμανία, ποσά πολλών εκατοντάδων δις ευρώ (€). Τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα του κειμένου παρουσιάζουν ενδιαφέρον και προέρχονται από την επεξεργασία στατιστικών δεδομένων της Eurostat (statistical annex of European Economy, Spring 2014). Τα στοιχεία του πίνακα περιλαμβάνουν την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες κατά την περίοδο 1980-2014. Τα στοιχεία του 2014 βασίζονται σε εκτιμήσεις.      
Έτη
Εισαγωγές
(δις  ευρώ)
Εξαγωγές
(δις ευρώ)
Έτη
Εισαγωγές
(δις  ευρώ)
Εξαγωγές
(δις ευρώ)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
11,6
13,7
15,5
15,6
16,6
17,1
16,2
15,6
17,0
20,2
22,0
23,4
24,3
24,1
24,2
26,8
29,9
34,6
36,8
9,2
11,8
11,2
10,7
12,0
11,8
11,9
12,1
12,3
13,4
13,3
14,1
15,6
15,2
16,6
17,7
19,1
23,5
24,2
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1980-
2014
    -
43,7
54,1
55,7
55,4
56,9
61,6
62,7
72,2
84,6
90,0
71,0
70,0
69,0
62,0
57,9
60,0

1.432,0
       -

29,4
35,1
36,1
33,8
35,4
42,4
44,8
47,7
53,1
56,2
44,6
49,3
52,3
52,7
53,0
54,8

996,4
    -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου