Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΦΙΑ και στα ακίνητα των Ελλήνων στο εξωτερικό


Το σχέδιο για φορολόγηση των ακινήτων που κατέχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό ανασύρει από το συρτάρι της η κυβέρνηση, με στόχο να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να επιτύχει τους στόχους του πλεονάσματος για τα επόμενα δύο έτη (1,75% και 3,5% του ΑΕΠ αντίστοιχα).

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη δημιουργία το 2017 του περιουσιολογίου όλοι οι Έλληνες θα υποχρεωθούν να δηλώσουν τα ακίνητα που κατέχουν στο εξωτερικό, καθώς και συμμετοχές σε επιχειρήσεις και χρηματικά ποσά που ενδεχομένως να διατηρούν στο εξωτερικό.

Πρώτα το περιουσιολόγιο

Ανώτατος παράγοντας του οικονομικού επιτελείου αναφέρει στο Liberal ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ο τρόπος να καταγραφεί αυτή η περιουσία. Όπως σημειώνει «μέσα από το περιουσιολόγιο ή από τις βάσεις ανταλλαγής δεδομένων θα μπορέσουμε να το κάνουμε». Πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει πρώτα, όμως, το περιουσιολόγιο, το οποίο η χώρα μας δεν διαθέτει ακόμη. Ο ίδιος αναφέρει ότι η σχετική διάταξη για το περιουσιολόγιο θα συμπεριληφθεί σε ένα από τα δύο νομοσχέδια είτε για το πλαστικό χρήμα, είτε για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και θα εφαρμοστεί μέσα στο 2017.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, θα υπάρχει μία φόρμα στο taxis στην οποία θα μεταφερθούν για κάθε φορολογούμενο τα δεδομένα που έχει η Εφορία, όπως ακίνητα, σκάφη, αυτοκίνητα, συμμετοχή σε εταιρείες, τραπεζικούς λογαριασμούς, θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία ο φορολογούμενος και θα προσθέσει όσα δεν περιλαμβάνονται. Όπως συμμετοχές σε εταιρείες του εξωτερικού, ακίνητα και κεφάλαια στο εξωτερικό.

Photo by Images MoneyCC BY 4.0.
Στα χνάρια του σχεδίου «Monti...

Η κυβέρνηση σκοπεύει να ακολουθήσει το σχέδιο ή διαφορετικά τη λογική «Monti» (που εφαρμόστηκε στην Ιταλία) για τη φορολόγηση των ακινήτων, το οποίο ορίζει τη θέσπιση ενός φορολογικού συντελεστή ο οποίος θα επιβάλλεται στην κτηματολογική αξία των ακινήτων στο εξωτερικό ή στην τιμή που έγινε η αγοραπωλησία ή διαφορετικά στην εμπορική τιμή του ακινήτου.
Εφόσον το ακίνητο φορολογείται στη χώρα που βρίσκεται με υψηλότερο συντελεστή από αυτόν που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ο υπόχρεος δεν θα οφείλει φόρο για το ακίνητο του εξωτερικού. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εφόσον ο συντελεστής είναι μικρότερος από αυτό που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα θα καταβάλλεται φόρος επί της διαφοράς ή τμήμα αυτής.

...που προβλέπει:

1. Επιβολή φόρου στα ακίνητα του εξωτερικού με συντελεστή 0,76%. Ποσό μικρότερο των 200 ευρώ δεν καταβάλλεται, οπότε και δηλώνεται στη φορολογική δήλωση.

2. Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 0,4% για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

3. Στον φόρο υπόκεινται:

- Ο ιδιοκτήτης των κτιρίων, κτίρια και γήπεδα για οποιαδήποτε χρήση,

- Ο κάτοχος του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, χρήσης και κατοίκησης και οι μακροχρόνιες μισθώσεις

4. Ο φόρος επιβάλλεται επί της κτηματολογικής αξίας ή της αξίας που έγινε η αγοραπωλησία ή της εμπορικής αξίας.

5. Οι χώρες για τις οποίες ο φόρος λαμβάνεται με βάση την κτηματολογικής αξία του ακινήτου είναι: Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα (αντικειμενικές αξίες), Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία., Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ουγγαρία.

Οι χώρες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία η εμπορική τιμή είναι το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Μάλτα.

6. Ο φόρος υπολογίζεται ως εξής.  Φορολογούμενους διαθέτει ακίνητο στη Γερμανία Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διάθεση η κτηματολογική αξία, υπολογίζεται ο φόρος με βάση το κόστος της αγοράς που ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Στη Γερμανία ο τοπικός φόρος ακινήτων που θα καταβληθεί φθάνει στα 400 ευρώ.
Ο φόρος ακινήτου εξωτερικού θα προσδιοριστεί ως εξής:

Κόστος αγοράς: 100.000 ευρώ

Υπολογισμός φόρου 100.000 Χ 0,76% = 760 ευρώ

Φόρος που θα καταβληθεί 760 - 400 = 360 ευρώ


Πηγή liberal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου