Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Η αργία της 15ης Αυγούστου 2012 - Τι ισχύει για την αργία της 15ης Αυγούστου 2012

Από το taxheaven.gr


Η 15η Αυγούστου που φέτος συμπίπτει σε  εργάσιμη ημέρα (Τετάρτη) είναι μια από τις εξαιρέσιμες εορτές κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων γενικά.

Εξαιρούνται βέβαια επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που λειτουργούν και εργάζονται νόμιμα κατά τις Κυριακές σύμφωνα με το Β.Δ. 748/66.

Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, που δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή θα καταβληθεί το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν οφείλεται επιπλέον ημερομίσθιο αλλά και θα καταβληθεί πλήρης ο μισθός του μηνός Αυγούστου παρότι δεν θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή.

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παράνομα, θα καταβληθεί:

α) σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%, και

β) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα καταβληθεί μόνο η προσαύξηση του 75% επί του νομίμου 1/25ου του μηνιαίου μισθού τους.

Όσοι εργαζόμενοι στην περίοδο αυτή βρίσκονται σε κανονική άδεια η ημέρα αυτή δεν θα υπολογισθεί ως άδεια και θα πάρουν μια μέρα επιπλέον ημέρα άδειας στο τέλος της αδείας τους.

Στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και βρίσκονται σε άδεια, οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής παρότι βρίσκονται σε άδεια.

Στους εργαζόμενους που εργάζονται νόμιμα την περίοδο αυτή και απουσιάζουν αυθαίρετα προ και μετά την 15η Αυγούστου δεν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Αν απουσιάσουν προ μόνο ή μετά μόνο οφείλεται το ημερομίσθιο.


Άρθρο  
ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου