Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Οι μεταρρυθμίσεις και η Ελλάδα.


του Κώστα Μελά

Από την αρχή της κρίσης μέχρι το 2014 ποια χώρα έχει πραγματοποιήσει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταρρυθμίσεων ; Σε αντίθεση με ότι λέγεται και υποστηρίζεται είναι η Ελλάδα. Ακολουθείται από την Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ισπανία. Ακριβώς οι χώρες PIGS. Ποιος το υποστηρίζει ; Μα ο ΟΟΣΑ στην  τελευταία του Ετήσια Έκθεση   Going for growth , στον ακόλουθο Πίνακα (σ. 109).
Εδώ προκύπτουν δύο ζητήματα : α) πρέπει να σταματήσουμε  επομένως να υποστηρίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν έχουν πραγματοποιηθεί μεταρρυθμίσεις (άλλωστε οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα των δάνειων πόρων ήταν και είναι στενά συνδεδεμένες όχι μόνο με τα δημοσιονομικά αποτελέσματα αλλά και με τις μεταρρυθμίσεις) ή β) πολλές από αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν θίγουν τα πραγματικά κακώς κείμενα στην ελληνική οικονομία.

 Για παράδειγμα η λεγόμενη διαπλοκή μεταξύ πολιτικών και οικονομικών αρχηγεσιών , όχι μόνο δεν μεταβλήθηκε αλλά τείνει να λάβει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που την υπερβαίνουν και οδηγούν σε περαιτέρω  de facto αμφισβήτηση  των αρμοδιοτήτων του κράτους (άρα της λαϊκής κυριαρχίας και των δημοκρατικών θεσμών) , για να αναφέρω ένα από  τα βασικά προβλήματα  της ελληνικής κοινωνίας.   

Γενικά , πάντως, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική , όταν πραγματοποιείται υπό καθεστώς βαθειάς κρίσης και αν πραγματοποιείται υπό ασφυκτικά περιορισμένο χρόνο διαβούλευσης και υπό αυστηρή επιτήρηση διεθνών παραγόντων.


www.kostasmelas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου