Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Υπάρχει, ναι ή όχι, συμμορία παραχάραξης των εθνικολογιστικών στοιχείων;*


του Γιώργου Βάμβουκα**

Η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε χθες στην δημοσιότητα τα εθνικολογιστικά στοιχεία του β’ τριμήνου 2014, αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτός απεικονίζεται από την μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εξάγονται τα ακόλουθα ποσοτικά συμπεράσματα: 1) Την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2014/Απριλίου-Ιουνίου 2013, ο αναπτυξιακός ρυθμός της εθνικής μας οικονομίας ήταν -0,23%, καθότι την περίοδο αυτή το πραγματικό ΑΕΠ από 40,79 μειώθηκε σε 40,70 δις ευρώ (€). Ωστόσο, στο σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014/Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013, η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ ανήλθε σε -0,65%. 2) Λόγω της φάσης αντιπληθωρισμού που διέρχεται η ελληνική οικονομία, την περίοδο α’ εξάμηνο 2013/α’ εξάμηνο 2014, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές από 88,79 ελαττώθηκε σε 85,96 δις €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης -3,19%. Αν κατά τη διάρκεια του 2014, η μείωση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ήταν -3,19%, τότε το ονομαστικό ΑΕΠ το 2014 θα έφτανε τα 176,4 δις €, έναντι στόχου 182,2 δις € βάσει του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2014-2015. Στο ΜΠΔΣ προβλέπεται για το 2014, χρέος της γενικής κυβέρνησης 317 δις € ή 174,0% του ΑΕΠ. Έστω ότι το 2014 το δημόσιο χρέος διαμορφωθεί σε 317 δις € και το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές πέφτει στα 176,4 δις €, τότε ο λόγος δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ θα έφτανε το 179,7% έναντι στόχου του ΜΠΔΣ 174,0%, αποτυπώνοντας την αποτυχία της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής.


Ωστόσο, το φλέγον ερώτημα που ανακύπτει και απασχολεί τον αμερόληπτο τεχνοκράτη είναι: Τα εθνικολογιστικά στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ, απηχούν την πραγματικότητα ή είναι ψευδή, δηλαδή χαλκευμένα; Με την παράθεση δύο μόνο επιχειρημάτων, ο κοινός νους θα διαπιστώσει αν υπάρχει κυβερνητικό χαλκείο. 1) Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο β’ τρίμηνο 2013/β’ τρίμηνο 2014, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε -3,9%. Ως γνωστόν, ο πρωτογενής τομέας της Βιομηχανίας συμβάλλει στην παραγωγή άνω του 20% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. Έχει λογική βάση, την περίοδο β’ τρίμηνο 2013/β’ τρίμηνο 2014, το πραγματικό ΑΕΠ να μειωθεί μόλις -0,23%, όταν το βιομηχανικό προϊόν ελαττώθηκε -3,9%; 2) Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μας πληροφορούν ότι την περίοδο β’ τρίμηνο 2012/β’ τρίμηνο 2013, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε -4,04%, παρότι την περίοδο αυτή η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε μόνο -1,45%. Ερώτημα προς τους αμερόληπτους τεχνοκράτες της ΕΛΣΤΑΤ και του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου: Γιατί την περίοδο β’ τρίμηνο 2013/β’ τρίμηνο 2014 ο αναπτυξιακός ρυθμός της χώρας ήταν -0,23% με παράλληλη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής κατά -3,9%, ενώ την περίοδο β’ τρίμηνο 2012/β’ τρίμηνο 2013 ο αναπτυξιακός ρυθμός ήταν -4,04% με παράλληλη κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής μόλις -1,45%.

Οι κυβερνητικοί παρακεντέδες μαζί με τους παπαχελάδες και τον θέμο, θα επικαλεστούν την ανάκαμψη της τουριστικής δραστηριότητας. Μέγα τεχνοκρατικό λάθος. Όπως θα αποδείξουμε στο επόμενο άρθρο μας, η ανάκαμψη του τουρισμού κατά την περίοδο 2013-2014, συντελείται με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με την περίοδο 2012-2013. Η επιβράδυνση της τουριστικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2013-2014, σε σύγκριση με την περίοδο 2012-2013, αποτυπώνεται στην αποκλιμάκωση των ρυθμών αύξησης της εισροής τουριστικού συναλλάγματος. Σε επόμενες επιφυλλίδες με την παράθεση αδιάσειστων στοιχείων, θα αποδείξουμε ότι τα εθνικολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διέπονται από τεχνοκρατικό παραλογισμό. Και το καίριο ερώτημα που εγείρεται είναι: Υπάρχει, ναι ή όχι, συμμορία παραχάραξης των εθνικολογιστικών στοιχείων;

Υ.Γ. Προσωπικά είμαι πεπεισμένος ότι η ΕΛΣΤΑΤ “πειράζει” τα εθνικολογιστικά στοιχεία. Το ενδεχόμενο μηνυτήριας αναφοράς κατά της ΕΛΣΤΑΤ για την αποκάλυψη της αλήθειας, συνιστά νόμιμο δικαίωμα όχι μόνο του υποφαινομένου, αλλά και του οποιουδήποτε έλληνα πολίτη.

* Δημοσιεύτηκε στην Kontranews στις 14.8.2014
** Ο Γιώργος Α. Βάμβουκας, είναι Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου