Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

1η Μαίου: Ημέρα Υποχρεωτικής Αργίας

Από την Ελεύθερη Ελλάδα

Η Πρωτομαγιά, πέραν των αγωνιστικών εκδηλώσεων που την καθιστούσε πάντα σαν ημέρα “ΑΠΕΡΓΙΑΣ”, φέτος  ίσως λόγω εκλογών είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Αυτό προκύπτει από την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας με αρ.6568/262/2.4.2012 (Γίγαντα Κουτρουμάνη!!), η οποία και έχει ως εξής:


Αριθμ. 6568/262/2.4.2012
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2012, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του A.N. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (ΦΕΚ 85 Α’).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ. Α’ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α’ 163), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 436/1991 (ΦΕΚ Α’ 159),
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2012 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά που αργούν κατά τις Κυριακές.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


Πηγή taxheaven.gr


Αλλά μην ξεχνιόμαστε η μέρα αυτή είναι καθαρά αγωνιστική και όχι μέρα των λουλουδιών, όπως σε άλλες εποχές γνήσιοι δημοκράταροι επιχειρήσαν να εμφανίσουν.  Σ΄αυτό δε συνηγορεί η πονηρή εποχή που ζούμε, που επιτάσσει, σ’ όλους τους απασχολούμενους και μη την εγρήγορση τους.

Οι λόγοι είναι πολλοί και πιο σοβαροί από ποτέ.

Αν όχι τώρα, πότε;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου