Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

Δραχμή 5 Αστέρων-Διακήρυξη και Καταστατικό

Οδός Δραχμής

       ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΔΡΑΧΜΗ

Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων

www.drachmi5.gr
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Την 1η Μαΐου ολοκληρώθηκε η διαδικασία και την 2α Μαΐου 2013  κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τον Άρειο Πάγο το πολιτικό κόμμα με :
ΤΙΤΛΟ-ΕΜΒΛΗΜΑ
« ΔΡΑΧΜΗ,  Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων», με   έμβλημα τη Δραχμή 5 Αστέρων με το καραβάκι, με κύριο χρώμα το πορτοκαλί και με κεντρική ιστοσελίδα τηwww.drachmi5.gr

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Ως έδρα του Κόμματος ορίζεται η Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Βασικές αρχές

Άρθρο 2

2,2 Προοίμιο
Η ανάγκη επιστροφής στο εθνικό νόμισμα τείνει να αποτελέσει σήμερα πλειοψηφική άποψη στον ελληνικό και στον κυπριακό λαό, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του νότου. Αυτό έγινε περισσότερο αντιληπτό ιδιαίτερα ύστερα από την πρόσφατη  ληστρική επιδρομή στην Κύπρο. Η καταστροφική εμμονή σε ακραίες συνταγές λιτότητας, τα επονείδιστα δάνεια, αυτό το ίδιο το σκληρό ευρώ, καταστρέφουν την ελληνική οικονομία, αλλά  και τις οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου, όπως έχει επισημανθεί από τους σημαντικότερους διεθνείς οικονομολόγους και αναλυτές αλλά και δικές μας οικονομοτεχνικές μελέτες.  Η ευρωζώνη χωρίς την ύπαρξη μιας ισχυρής κεντρικής πολιτικής και οικονομικής ομπρέλας, οδηγεί σε αδιέξοδα. Σήμερα, βιώνουμε μια πρωτοφανή σύγχρονη ελληνική τραγωδία χωρίς ελπίδα αναστροφής, μια απέραντη φτώχεια που ποτέ δε ζήσαμε στο παρελθόν με το εθνικό μας νόμισμα, τη δραχμή. Όμως, η ανατροπή του εθνοκτόνου Μνημονίου, δεν είναι εφικτή χωρίς την έξοδο από την ευρωζώνη, αφού το Μνημόνιο και το ευρώ αποτελούν μία απόλυτα αδιαχώρητη ενότητα. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας συγκροτημένης πολιτικής κίνησης, που θα συνεργαστεί με φορείς που έχουν παρόμοιους κεντρικούς στόχους χωρίς αποκλεισμούς, εκτός και αν πρόκειται για πρόσωπα επιλήψιμου ή αμφιλεγόμενου ήθους. 

Η  ΔΡΑΧΜΗ, η Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση, εκπροσωπείται  από στελέχη που δεν έχουν ανάμειξη στη Μνημονική υποτέλεια, από ενεργούς πολίτες από όλους τους επαγγελματικούς και πολιτικούς χώρους. Έχει επεξεργαστεί συγκροτημένο και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για την έξοδο από την κρίση, για την οικονομική, πολιτική και διοικητική  ανασυγκρότηση και ανόρθωση της χώρας. Εκφράζει τον πατριωτικό σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο με κοινωνική αλληλεγγύη, με αποτελεσματικότητα, εντιμότητα, διαφάνεια και αξιοκρατία, με ευαισθησία για το περιβάλλον και τους μη-προνομιούχους πολίτες, με  προσήλωση στην αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας, στην εγχώρια  παραγωγή, την απαλλαγή από την υποτέλεια των δανεικών. Αρνείται τον εθνομηδενισμό, την ισοπεδωτική πολυπολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Αντιστέκεται στην  επέλαση του νεογερμανικού ιμπεριαλισμού, του διεθνούς  καζινο-καπιταλισμού, στη σύγχρονη διεθνή «Ιερή Συμμαχία» της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας του τζόγου που απομυζά την πραγματική οικονομία του ανθρώπινου μόχθου. 

Η ΔΡΑΧΜΗ, συνεργάζεται με συγκροτημένους πολιτικούς φορείς, κινήσεις και πρωτοβουλίες που έχουν παρόμοιους κεντρικούς στόχους και παράλληλα επιδιώκει την προώθηση συμμαχιών με ευρωπαϊκούς πολιτικούς φορείς με προτεραιότητα τις χώρες του νότου, επιδιώκοντας τη προώθηση της συμμαχίας των χωρών του νότου.
2,2 Προγραμματικές θέσεις
Η ΔΡΑΧΜΗ, η Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση, είναι πολιτικός φορέας με πέντε βασικούς άξονες αρχών και θέσεων : 1) την  ανατροπή του Μνημονίου, 2) την  επιστροφή στη δραχμή, 3) την αυτοδύναμη ανάπτυξη με  εξορθολογισμό του κράτους, 3) την εθνική αξιοπρέπεια, 5)  την κοινωνική δικαιοσύνη. Αναλυτικότερα η Κίνηση, προωθεί τις ακόλουθες προγραμματικές θέσεις :

Κατάργηση του Μνημονίου με επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, τη δραχμή, με στάση πληρωμών του χρέους, αναδιαπραγμάτευση και κούρεμα του σε επίπεδα της τάξης του 70%, με επιμήκυνση αποπληρωμής του υπολοίπου, περίοδο χάριτος 2-3 ετών, διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων και εφαρμογή ενός βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου.

Eλληνοκεντρικό προσανατολισμό της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και όχι των αγορών και των τραπεζών, με πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με αφετηρία το εθνικό συμφέρον, δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους και αποτροπή της φυγής τους στο εξωτερικό, αποτελεσματικό έλεγχο της λαθρομετανάστευσης,  ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας και των δεσμών της χώρας με την Ομογένεια, προάσπιση της ιστορικής της συνέχειάς,  με ανάδειξη της μεγάλης ιστορικής μας κληρονομιάς στις επιστήμες, στις τέχνες και στα γράμματα.

Προώθηση της συμμαχίας των χωρών του ευρωπαϊκού νότου,  με προοπτική την έξοδο της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου, από το ευρώ, τη χαλαρή συναλλαγματική σύνδεση των νομισμάτων τους, τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου του νότου, τη θέσπιση κοινών πολιτικών σε οικονομικές, δημοσιονομικές, αναπτυξιακές, εμπορικές, τραπεζικές και νομισματικές πρακτικές, την  πολιτική σύμπραξη για ισχυροποίηση της γεωπολιτικής τους ισχύος, τη διαπραγμάτευση των χρεών, την αξιοποίηση των ενεργειακών και πλουτοπαραγωγικών τους πόρων, την ανακήρυξη της ΑΟΖ του Ευρωπαϊκού νότου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Στήριξη της ελληνικής παραγωγής, της  εγχώριας επιχειρηματικότητας και εσωτερικής κατανάλωσης, με ενίσχυση της απασχόλησης, του κοινωνικού κράτους, των χαμηλών και  μεσαίων εισοδημάτων, με προοπτική την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος  και την προστασία του περιβάλλοντος.

Έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, της διακίνησης κεφαλαίων και των κερδοσκοπικών χρηματιστηριακών συναλλαγών,  διαχωρισμό ανάμεσα στις εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, δημιουργία επενδυτικής τράπεζας για τους Έλληνες της διασποράς και τους φίλους της χώρας και διατήρηση της Εθνικής Τράπεζας υπό κεντρικό κρατικό έλεγχο.

Προώθηση στρατηγικών επενδύσεων για την αυτοδύναμη ανάπτυξης της χώρας με εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης, με άμεση αξιοποίηση του ενεργειακού, του ορυκτού  πλούτου και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ενίσχυση των υγιών βιομηχανικών και κατασκευαστικών μονάδων, της σύγχρονης και εναλλακτικής γεωργίας, της ιχθυοκαλλιέργειας, της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και λιπασμάτων, του ποιοτικού και θαλάσσιου τουρισμού, των αμυντικών προϊόντων, των ναυπηγείων, της φαρμακοβιομηχανίας, των μεταφορών, των χρηματοοικονομικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και καινοτομίας, τον εξαγωγικό προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, τη δημιουργία   διεθνών Πανεπιστημιακών κέντρων εκπαίδευσης και έρευνας με αξιοποίηση Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν διεθνώς.

Περιστολή  του κράτους και των δημόσιων δαπανών, δημιουργία προϋπολογισμών μηδενικής βάσης, ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού χωρίς απολύσεις εκτός από  περιπτώσεις επίορκων υπαλλήλων, πάταξη της διαφθοράς, της ατιμωρησίας, της γραφειοκρατίας, της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, καθιέρωση σταθερού, απλού  και δίκαιου φορολογικού συστήματος, επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη, ανόρθωση και εξορθολογισμό της κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αποκατάσταση του δίκαιου κοινωνικού κράτους και της προστασίας των λιγότερο προνομιούχων πολιτών, ενίσχυση της ελληνιστικής παιδείας, των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού.

Προώθηση της πραγματικής δημοκρατίας και αποκέντρωσης  αλλά με πρόταξη του γενικού συμφέροντος της χώρας απέναντι στον ακραίο τοπικισμό και συντεχνιασμό, εμμονή στη συλλογική προσπάθεια, αλλά και στην προσωπική ευθύνη,θέσπιση κανόνων αξιοκρατίας, διαφάνειας  ελέγχων, επιβραβεύσεων και κυρώσεων για τους δημόσιους λειτουργούς, καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση της ομαλής λειτουργίας της δικαιοσύνης. 

Θεσμική καθιέρωση της στελεχιακής ανανέωσης σε θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας, με δημιουργία ασυμβίβαστου κατάληψης θέσεων  πέραν των δύο θητειών    ( Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, κλπ) και ανάδειξη στελεχών με πολιτική συνέπεια, ανεπίληπτο βιογραφικό, γνώσεις, ικανότητες, αξιοσύνη και ήθος, με εμμονή σε υψηλές αρχές, αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά για την οικονομική και πολιτιστική αναγέννηση της χώρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Καταστατικές διατάξεις

Άρθρο 3

Μέλη της κίνησης
Μέλη της Κίνησης  μπορούν να γίνουν άτομα που ενστερνίζονται τις ως άνω βασικές αρχές, δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, εκτός και αν πρόκειται για συγκεκριμένο πολιτικό αδίκημα, έχουν ανεπίληπτο και μη αμφιλεγόμενο προσωπικό ήθος και προτείνονται από δύο άλλα μέλη. Μέλη που επιθυμούν οποτεδήποτε να διαγραφούν από το Μητρώο Μελών της Κίνησης, μπορεί να το κάνουν με απλή αίτηση η οποία γίνεται αυτόματα αποδεκτή.

Άρθρο 4
Φίλοι της Κίνησης
Άτομα που δεν επιθυμούν να ενταχθούν πλήρως στην Κίνηση, μπορούν να ενταχθούν σε ξεχωριστή κατηγορία Μητρώου Φίλων, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες, της Κίνησης αλλά δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται στα καταστατικά όργανα του κόμματος. Οι Φίλοι της Κίνησης, μπορεί να συμμετέχουν σε άλλους πολιτικούς φορείς και κινήσεις, οι οποίοι δε βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές αρχές της. Φίλοι της Κίνησης που επιθυμούν οποτεδήποτε  να διαγραφούν από το Μητρώο Φίλων της Κίνησης, μπορεί να το κάνουν με απλή αίτηση η οποία γίνεται αυτόματα αποδεκτή.

Άρθρο 5
Οργανωτική διάρθρωση
5,1 Κεντρικά όργανα
 Η Κίνηση διαρθρώνεται σε κεντρικό, περιφερικό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο υπάρχει η Κεντρική Επιτροπή η οποία μπορεί να αριθμεί μέχρι 300 τακτικά μέλη και 50 αναπληρωματικά. Η Κ.Ε. συνέρχεται σε σύνοδο και εκλέγει  Εκτελεστικό  Γραφείο που αποτελείται από δεκατρία τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη. Το Ε.Γ. εκλέγει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, οι οποίοι κατανέμουν τις αρμοδιότητες των μελών του ΕΓ. Στην αρχική ιδρυτική φάση της δημιουργίας της Κίνησης, η οποία δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν των τριών ετών,  δεν εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας, αλλά προσωρινή Τριμελής Γραμματεία του ΕΓ, όπως ορίζεται και από το άρθρο 10. Ο Πρόεδρος της Κίνησης και στην αρχική ιδρυτική φάση η Τριμελής Γραμματεία, εκφράζουν και εκπροσωπούν την Κίνηση  στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας,στα πλαίσια των κεντρικών της αρχών.

5,2 Με ευθύνη του Ε.Γ. δημιουργούνται οι ακόλουθες Γραμματείες
1) Οργανωτικού, 2) Κινητοποιήσεων, 3) Οικονομικού, 4) Προγραμματικών θέσεων, 5) Διαφώτισης και ΜΜΕ, 6) Πολιτισμού, 7) Νεολαίας, 8) Συνδικαλιστικού, 9) Ομογένειας και φίλων του Ελληνισμού. Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, το Ε.Γ. δημιουργεί ή συγχωνεύει Γραμματείες κατά περίπτωση. Η κάθε Γραμματεία αποτελείται από 5-15 μέλη με επικεφαλής Γραμματέα και Αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το Ε.Γ.

5,3 Αποκεντρωμένες οργανώσεις
Σε τοπικό επίπεδο σε αστικά, ημιαστικά και αγροτικά κέντρα, μπορεί να δημιουργούνται Τοπικές Οργανώσεις με πρωτοβουλία τοπικών στελεχών, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία Οργανωτικού ή το ΕΓ. Επίσης, μπορεί να δημιουργούνται κλαδικές οργανώσεις ή οργανώσεις χώρων εργασίας, ή οργανώσεις νεολαίας κατά περίπτωση, με πρωτοβουλία εκπροσώπων τους και συνεννόηση με την Οργανωτική γραμματεία ή το ΕΓ. Σε επίπεδο Περιφέρειας, δημιουργούνται οι Περιφερειακές Επιτροπές, οι οποίοι εκλέγονται από τις τοπικές, τις κλαδικές και οργανώσεις εργασίας σε περιφερικό συνέδριο που διενεργείται κάθε  τέσσερα χρόνια, ή εκτάκτως κατά περίπτωση, όπως ορίζεται από τον υπό έκδοση Κανονισμό Λειτουργίας. Μπορεί επίσης να δημιουργούνται και Νομαρχιακές Επιτροπές σε επίπεδο Νομού. Οι Τ.Ο. , οι Π.Ε., οι ΝΕ , οι κλαδικές, οι οργανώσεις εργασίας, οι οργανώσεις νεολαίας, αναπτύσσαν οργανωτικές δομές ανάλογες με αυτές των κεντρικών οργάνων. Στην αρχική φάση της δημιουργίας της Κίνησης, τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις οργανώσεις αυτές επιλέγονται σε συνεννόηση με το ΕΓ και την Οργανωτική γραμματεία. Οι Τοπικές Οργανώσεις συγκροτούνται στη γειτονιά και το χωριό, στην κοινότητα, το Δημοτικό Διαμέρισμα ή το Δήμο. Οι Οργανώσεις Εργασίας αντιστοιχούνται είτε στον εργασιακό χώρο, είτε οριζόντια κατά επάγγελμα. Οι οργανώσεις βάσης  μπορεί, με εισήγηση της Περιφερειακής Επιτροπής ή της γραμματείας Οργανωτικού, να χωριστούν σε δύο ή περισσότερες, όταν ο αριθμός μελών  δυσχεραίνει την αποτελεσματική τους λειτουργία. Η συγκρότηση,  ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός μελών, καθώς και οι λοιποί όροι συγκρότησης και λειτουργίας των οργανώσεων, καθορίζονται από τον  υπό έκδοση Κανονισμό Λειτουργίας της Κίνησης, αφού ληφθούν υπόψη οι ειδικές γεωγραφικές και εργασιακές συνθήκες.

Άρθρο 6
Διαδικασίες και σκοποί  των οργανώσεων βάσης
Αποφασιστικό όργανο της Οργάνωσης Βάσης είναι η Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα Μέλη και οι Φίλοι. Οι Συνελεύσεις Βάσης είναι ανοιχτές και στους πολίτες ή τους εργαζομένους του αντίστοιχου χώρου, εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, αποφασίζεται διαφορετικά. Συνεδριάζουν κάθε μήνα ή όποτε το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των Μελών της ή με απόφαση ανωτέρου οργάνου. Τα Μέλη Οργάνωσης Βάσης εκλέγουν με άμεση καθολική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια ή εκτάκτως κατά περίπτωση, Συντονιστική Επιτροπή, Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα. Η Οργανώσεις Βάσης εκλέγουν αντιπροσώπους για τις Ν.Ε., τις Π.Ε. και την Κ.Ε.  Ασχολούνται με θέματα τοπικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού, εργασιακού, εθνικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, διαβουλεύονται με τους πολίτες, την τοπική κοινωνία, τους τοπικούς φορείς, τις επαγγελματικές οργανώσεις για τη διαμόρφωση της πολιτικής και των προτεραιοτήτων της Κίνησης στο χώρο ευθύνης τους. Διοργανώνουν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ανοικτή Συνέλευση, όπου περιλαμβάνονται θέματα όπως τα παραπάνω.  Επιλέγουν και καλούν σε λογοδοσία τα αιρετά στελέχη και ιδιαίτερα τους υποψήφιους βουλευτές που υποστηρίζει η Κίνηση, εκδίδουν  απολογισμό δράσης, διαμορφώνουν πολιτικό πρόγραμμα  του επόμενου έτους. Προωθούν  δράσεις πολιτικού, οικονομικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, και ενημερώνουν την κοινή γνώμη για συναφή θέματα με εκδηλώσεις, ομιλίες, έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, αφισών και δημιουργία ή σύνδεση με συγγενείς ή φιλικές ιστοσελίδες  και blogs, με ειδική μέριμνα τη δημιουργία ειδικής ομάδας που ασχολείται ειδικά με το διαδίκτυο.

Άρθρο 7
Συνέδριο
Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της Κίνησης  και  αποφασίζει για τις πολιτικές θέσεις, δράσεις και ενέργειες  μέσα στα πλαίσια των αρχών της. Ελέγχει όλα τα όργανα της Κίνησης, έχει την αρμοδιότητα αναθεώρησης του Καταστατικού της και διεξάγεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Με απόφαση του ΕΓ, το Συνέδριο μπορεί να διεξαχθεί το πολύ ένα χρόνο πριν ή μετά από τη  συμπλήρωση της τετραετίας. Στο Συνέδριο συμμετέχουν μέλη που εκλέγονται και εκπροσωπούν όλες τις οργανώσεις της Κίνησης. Έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 2/3 των μελών του και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προεδρείου.  Ειδικά θέματα για την οργάνωση, διεξαγωγή και διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων στο Συνέδριο ρυθμίζονται από τον Κανονισμό. Το Συνέδριο προκηρύσσεται σε τακτή ημερομηνία με απόφαση του ΕΓ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη διεξαγωγή του. Το ΕΓ καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις Επιτροπών των οργανώσεων. Στις ψηφοφορίες για τη διαμόρφωση των θέσεων και προτάσεων συμμετέχουν και οι Φίλοι του Κινήματος, αλλά στις διαδικασίες για την εκλογή αντιπροσώπων συμμετέχουν μόνο τα Μέλη.  Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του ΕΓ ή μετά από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών της ΚΕ, ή του 10% του συνόλου των Μελών του Κινήματος, καθώς και με απόφαση του Προέδρου, η της Τριμελούς Γραμματείας στην αρχική ιδρυτική φάση της Κίνησης.

Άρθρο 8
Οικονομική διαχείριση
Η οικονομική διαχείριση της Κίνησης διέπεται από τις αρχές του ουσιαστικού και τυπικού ελέγχου και της πλήρους και απόλυτης διαφάνειας. Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες των οργανώσεών του, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και πορίσματα ελέγχου, δημοσιεύονται στον κεντρικό δικτυακό τόπο της Κίνησης και ελέγχονται από την Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, καθώς και από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι οικονομικοί πόροι του Κίνησης είναι : Οι συνδρομές των Μελών (των οποίων το  ύψος  καθορίζεται από το ΕΓ),  οι έκτακτες εισφορές Μελών, Φίλων ή πολιτών που υποστηρίζουν την Κίνηση, η κρατική επιχορήγηση, δωρεές, κληρονομιές και χορηγίες, εισπράξεις από εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Οι αποκεντρωμένες οργανώσεις  έχουν οικονομική αυτοτέλεια, αλλά ελέγχονται από την Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου. Η τελευταία αποτελείται από πέντε μέλη με επικεφαλής Γραμματέα και ορίζεται από το ΕΓ ως αυτοτελές όργανο με αρμοδιότητα τον  πλήρη έλεγχο των οικονομικών της Κίνησης. Έχει την υποχρέωση τακτικού ετήσιου ελέγχου και τη δυνατότητα έκτακτου ελέγχου σε όλες τις οργανώσεις και τα όργανα της Κίνησης. Έχει δικαίωμα να ζητά στοιχεία, διευκρινίσεις και διασαφήσεις, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική για τα όργανα στα οποία απευθύνεται. Κάθε οργάνωση του Κινήματος υποβάλλει, μέσα στο πρώτο 20ήμερο κάθε έτους, πλήρη και αιτιολογημένο ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προγραμματισμό στην Επιτροπή Οικονομικού του ΕΓ, η οποία στη συνέχεια διαμορφώνει και υποβάλει αντίστοιχο απολογισμό και προγραμματισμό για το σύνολο των οργανώσεων την οποία και υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, η οποία συνδράμεται από Ορκωτούς Λογιστές.

Άρθρο 9
Τήρηση του καταστατικού και δεοντολογία
Μέλη της ΔΡΑΧΜΗΣ 5   που ενεργούν κατά παράβαση των αρχών της Κίνησης, του καταστατικού, των κανονισμών λειτουργίας, του κώδικα δεοντολογίας και διαφάνειας, ελέγχονται πειθαρχικά από τα  αρμόδια  όργανα βάσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και κατά περίπτωση από το ΕΓ. Ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης τους, μπορεί να επιβάλλεται μετά από αιτιολόγηση είτε παρατήρηση είτε προσωρινή ή οριστική ανάκληση της κομματικής τους ιδιότητας. Ο Κανονισμός Λειτουργίας ορίζει τη διαδικασίες αποφάσεων κατά την πειθαρχική διαδικασία. Μέλη της Κίνησης  που καταδικάζονται  για ποινικό ή σοβαρό αστικό αδίκημα, διαγράφονται  αυτομάτως. Τα όργανα της Κίνησης υποχρεούνται να δέχονται άμεσα την έγγραφη επιθυμία Μελών ή Φίλων για διαγραφή τους από την Κίνηση

Άρθρο 10
Προσωρινή διοίκηση
Στην αρχική φάση ίδρυσης της Κίνησης, η οποία δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν των τριών ετών, το Ε.Γ. ως Προσωρινή Διοικούσα, Επιτροπή, αποτελείται από τους  :
Αρτόπουλος Ελισσαίος, οικονομολόγος, Βαμβακούσης Αρτέμης, μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος
Ζαγοραίου Όλγα, οικονομολόγος, Ιατρίδης Νίκος, σκηνοθέτης,Κατσανέβας Θεόδωρος, καθηγητής Πανεπιστημίου, Καραμολέγκος Ιωάννης, σύμβουλος επιχειρήσεων, Λάος Νικόλαος, πολιτικός αναλυτής,Λύκος Γαβριήλ, βιολόγος, διευθυντικό στέλεχος επιχειρήσεων,Μανουσάκης Νικόλαος, επιχειρηματίας, Μπαριτάκης Νικήτας, επιχειρηματίας, Μπρεάνος Βασίλειος, oικονομοτεχνικός-σύμβουλος επιχειρήσεων,Μουστάκη Ευαγγελία, γιατρός, Μυτιληναίος Στέφανος, δημοσιογράφος-συγγραφέας,Οικονομάκος Ιωάννης, αντιστράτηγος ε.α., Παγώνης Νικόλαος, πλοίαρχος, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, επιχειρηματίας, Παπαδάκης Μιχάλης, καθηγητής Πανεπιστημίου, Παράσχου Βασίλειος, γιατρός, Στεργιανός Διονύσης, συνταξιούχος δικαστικός, Στολτίδης Θεόδωρος, οδοντίατρος
Στιβαxτής Ιωάννης, οικονομολόγος, Τσιγκρής Αντρέας, πληροφορικός,Φούφας Ιωάννης, εκδότης, Χιώτης Γεώργιος, γεωπόνος.

Η προσωρινή Τριμελής Γραμματεία του ΕΓ, αποτελείται από τους:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Στην αρχική φάση της Κίνησης, η Προσωρινή Διοίκηση του κόμματος μπορεί να συμπληρώσει, να αντικαταστήσει ή και να διαγράψει μέλη της με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της,.

Άρθρο 11
Ιδρυτικά μέλη
Στα ιδρυτικά μέλη της κίνησης, στα οποία μπορεί να προστεθούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι σε αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, συμμετέχουν οι ακόλουθοι σε επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου