Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016

Αντί σχολίου: Η ανασκόπηση της εβδομάδας (19 Δεκ. έως 24 Δεκ.)

taxheaven


Αντί σχολίου η ανασκόπηση της εβδομάδος 

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Το σχόλιο της Δευτέρας θα επιστρέψει στις αρχές του νέου έτους, οπότε αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα παραθέτουμε τη στήλη "Αντί σχολίου η ανασκόπηση της εβδομάδας που φεύγει". Η σημερινή ανασκόπηση αφορά στην εβδομάδα 19-24 Δεκεμβρίου 2016.

Επισημάνσεις εβδομάδος

Τα Briefing της  εβδομάδας

Το Χριστουγεννιάτικο briefing της ημέρας - (23.12.2016) - Καλές Γιορτές
Το briefing της ημέρας - Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο, απόφαση σταθμός για τις παραγραφές (22.12.2016)
Το briefing της ημέρας - Αλλαγές Φ.Π.Α. - Επίδομα θέρμανσης - Ε.Κ.Α.Σ. - Ασφαλιστικό αγροτών - Ομαδικές απολύσεις (21.12.2016)
Το briefing της ημέρας - Ο νέος νόμος 4445/16, τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, απαλλαγή Φ.Π.Α. λόγω προσφύγων κ.α. (20.12.2016)
Το briefing της ημέρας - Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας - Ανασφάλιστη εργασία - Φ.Π.Α. στα νησιά κ.α. (19.12.2016)


Θέματα που πρέπει να δείτε
Ο νόμος 4446 έχει σημαντικές διατάξεις που δεν πρέπει να αγνοήσετε:
ε) Παροχή σε είδος αυτοκινήτου - Αλλάζει άρδην ο τρόπος υπολογισμού και οι αλλαγές ισχύουν από 1.1.2016 [Προσοχή με αυτόν το τρόπο θα υπολογισθεί η παροχή σε είδος οχημάτων για το 2016]
στ) Οι τελικές διατάξεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή  [Από 1.1.2017 η υποχρέωση - Δείτε και τις εξαιρέσεις.]
Σημαντική επισήμανση: Μπορείτε μέσα από ένα άρθρο-αφιέρωμα να δείτε τα πάντα για το πολυνομοσχέδιο (ν. 4446/2016).


Θέμα που πρέπει να δείτε Νο 2

Παραγραφές

Απόφαση σταθμός του Δικαστηρίου για τις παραγραφές [Σημαντική απόφαση. Θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα]

Επίδομα θέρμανσης

Η εφαρμογή άνοιξε, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζετε.  Σε περίπτωση όμως που ψάχνεται λεπτομέρειες, δείτε τα παρακάτω:

Πόθεν έσχες

Φ.Π.Α.

Αλλάζει σύντομα ο Φ.Π.Α. - Δημόσια διαβούλευση για τις τροποποιήσεις στους συντελεστές, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στο Φ.Π.Α. των μικρών επιχειρήσεων
  [Μπορεί να μην είναι και τόσο σύντομα όσο λέει ο τίτλος, όμως εάν θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε στην διαβούλευση]

Ανταλλαγή Φορολογικών πληροφοριών

ΟΟΣΑ - CRS. Από 1.1.2017 θα ανταλλάσσονται φορολογικές πληροφορίες με πάνω από 1300 διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών
  [Από 1.1.2017 λίγα θα μένουν κρυφά....Δεν ξέρω το timming εάν έχει σχέση με την ρύθμιση αδήλωτων εισοδημάτων, όμως η ανακοίνωση αυτή είναι του ΟΟΣΑ.]

●●●
Σημαντικές φορολογικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδαΣημαντικά φορολογικά έγγραφα σχετικά με το Φ.Π.Α.

Ομαδικές απολύσεις
Υπόθεση C‑201/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (Τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 98/59/ΕΚ – Προσέγγιση των σχετικών με τις ομαδικές απολύσεις νομοθεσιών των κρατών μελών – Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 16 – Επιχειρηματική ελευθερία – Εθνική νομοθετική ρύθμιση παρέχουσα στη διοικητική αρχή εξουσία εναντιώσεως στις ομαδικές απολύσεις, κατόπιν αξιολογήσεως των συνθηκών της αγοράς εργασίας, της καταστάσεως της επιχειρήσεως και του συμφέροντος της εθνικής οικονομίας – Οξεία οικονομική κρίση – Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας σε εθνικό επίπεδο»

Παρατάσεις

Λοιποί νόμοι που δημοσιεύθηκαν μέσα στην εβδομάδα


Εργατικά - Εργασιακά


Ασφαλιστικού θέματα

  Αποφάσεις του νέου Ασφαλιστικού

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 60271/ 2195/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4387/2016  [Η απόφαση αφορά τον υπολογισμό της σύνταξης από 1.1.2017 για τους ασφαλισμένους του Ιδιωτικού τομέα. ]

Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 60272/ 2196/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016  [Η απόφαση αφορά συνταξιούχους ΔΗΜΟΣΙΟΥ ]


Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 59606/ 2172/ 2016 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2017  [Η απόφαση στην οποία αναφέρονται τα ποσά αναλυτικά και οι δικαιούχοι για το ΕΚΑΣ από 1.1.2017]


Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: Φ. 11321/ 51600/ 197/ 2016 Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017

Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 60258/ 1471/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016) [Αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12.05.2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ]


Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 60273/ 2197/ 2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α και β του ν. 4387/2016 [Εννοιολογικοί προσδιορισμοί των δύο τμημάτων της σύνταξης - Εθνική σύνταξη]

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/ 2016 Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ [Οδηγίες για την παράλληλη ασφάλιση, των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, όταν η μια απασχόληση αφορά και το δημόσιο]

■ 
Αριθ. πρωτ.: 146834/0092/19.12.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85) [Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης]


■ 
Αρ. πρωτ.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/ 2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)  [Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων και αγροτών ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους δραστηριότητας]


Αποφάσεις οργανωτικού πλαισίου του νέου Ασφαλιστικού


Σημαντικές αποφάσεις ΙΚΑ


Επενδύσεις - αναπτυξιακός νόμος
Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 30/005/ 648/ 19-09-2013 ΑΥΟ «Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 2406/Β), όπως ισχύει

Αρ. πρωτ.: 133583/ 2016 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων, Τμηματική Καταβολή των Ενισχύσεων, Λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών)

 
Δικαστικές αποφάσεις 
Υπόθεση C‑203/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Δεκεμβρίου 2016 «Προδικαστική παραπομπή – Ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Προστασία – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Άρθρα 5, 6 και 9 καθώς και άρθρο 15, παράγραφος 1 – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρα 7, 8 και 11 καθώς και άρθρο 52, παράγραφος 1 – Εθνική νομοθεσία – Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Υποχρέωση γενικής και χωρίς διάκριση διατηρήσεως των δεδομένων κινήσεως και των δεδομένων θέσεως – Εθνικές αρχές – Πρόσβαση στα δεδομένα – Απουσία προηγούμενου ελέγχου από δικαστήριο ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή – Συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης»
Υπόθεση C‑203/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Δεκεμβρίου 2016 «Προδικαστική παραπομπή – Ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Προστασία – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Άρθρα 5, 6 και 9 καθώς και άρθρο 15, παράγραφος 1 – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρα 7, 8 και 11 καθώς και άρθρο 52, παράγραφος 1 – Εθνική νομοθεσία – Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Υποχρέωση γενικής και χωρίς διάκριση διατηρήσεως των δεδομένων κινήσεως και των δεδομένων θέσεως – Εθνικές αρχές – Πρόσβαση στα δεδομένα – Απουσία προηγούμενου ελέγχου από δικαστήριο ή ανεξάρτητη διοικητική αρχή – Συμβατότητα με το δίκαιο της Ένωσης»


Λοιπές αποφάσεις 
Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α) οικ. 95537/ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής

  Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)οικ. 95978/ 2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) οικ.95537/16-12-2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής»

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/6/19.12.2016 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/ 601/ 2016 Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ31/94/ 2016 Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Λοιπές Ειδήσεις

Σύσσωμη η ομάδα του Taxheaven σας εύχεται, χρόνια πολλά και καλές γιορτές με υγεία.

https://www.taxheaven.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου