Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Κύπρος : Το χρονικό της πολιτικής κια οικονομικής χρεοκοπίας

Στις αρχές του προηγουμένου Μαρτίου το ψηφιακό περιοδικό "The Press Project" αποκάλυψε το ιστορικό του ξεπουλήματος των ελληνικών υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας. Το άρθρο που βασίστηκε στο λεπτομερές ρεπορτάζ του Γερμανού δημοσιογράφου Harald Schumann για την εφημερίδα "Der Tagesspiegel" φανέρωσε πως το "Σενάριο Κύπρου" στήθηκε κυνικά και μεθοδικά από την παγκόσμια ελίτ αρκετούς μήνες πριν την εφαρμογή των μνημονιακών διατάξεων. Το σκάνδαλο παίρνει μεγάλες διαστάσεις αφού η Τράπεζα Πειραιώς πλήρωσε μονο 524 εκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση καταθέσεων ύψους περίπου 12.8 δισεκατομμυρίων.
Το 2012 η Τρόικα διοχέτευσε 40 δισεκατομμύρια στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για να καλυφθούν οι ζημιές από το PSI. Το μέτρο δεν προέβλεπε την χρηματοδότηση των ξένων οργανισμών εγκατεστημένων στην χωρα επειδή δεν τελούσαν υπό τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο μεταξύ, η κρίση

έπληττε όλο και σοβαρότερα την Μεγαλόνησο και η Λευκωσία κατέφυγε στις υπηρεσίες της ιαπωνικής συμβουλευτικής εταιρείας Nomura προκειμένου να εκκαθαριστούν οι διεθνείς δραστηριότητες των δικών της χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η πρωτοβουλία δεν καρποφόρησε αφού ουδείς δεν έδειξε πρόθυμος να προχωρήσει σε τόσο επικίνδυνη επένδυση λόγω της αδυναμίας της ελληνικής αγοράς. Το πιθανότατο ενδεχόμενο να κουρευτεί σχεδόν το 30% των καταθέσεων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα (3.7 δισεκατομμύρια περίπου) αναστάτωσε τους δανειστές. Για να αποφευχθεί η κατάρρευση του Ευρωσυστήματος τον Ιανουάριο του 2013 η ΕΚΤ κατέστρωσε έναν οδικό χάρτη που περιλάμβανε τα δυο ακόλουθα σημεία:
A) Έναρξη της διαδικασίας αυτονόμησης των υποκαταστημάτων από την μητρική επιχείρηση και μετατροπή τους σε θυγατρικές. Με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα εποπτείας θα μεταβιβαζόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κάτι που θα σταματούσε τον κίνδυνο μετάδοσης της κυπριακής κρίσης στην γειτονική χώρα και ταυτοχρόνως θα απάλλασσε την Λευκωσία από την διαχείριση των ελληνικών τοξικών ομολόγων,
B) Απαγόρευση της εθνικοποίησής τους από την ελληνική κυβέρνηση. Η παραχώρηση των δόσεων θα εξαρτιόταν από την τήρηση αυτού του όρου εκ μέρους των Αθηνών. Επιπλέον, η Τρόικα θα λάμβανε υπόψη της την προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια με βάση ο,τι ορίζεται από τις διμερείς συμφωνίες περί προστασίας των επενδύσεων

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ
Η ΕΚΤ υπαγόρευσε τις εξής εναλλακτικές λύσεις για την δημιουργία των θυγατρικών και την πώλησή τους:
A) Voluntary scenario (Εκούσιο Σενάριο): Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία θα θετόταν σε εφαρμογή εξαιτίας της απόφασης της συνέλευσης των μετόχων των τριών εμπλεκομένων τραπεζών. Τονίζεται η σημασία να αποταμιευτεί ένα ικανοποιητικό ποσο για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου.
B) Involuntary scenario I (Ακούσιο Σενάριο A'): Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία θα θετόταν σε εφαρμογή εξαιτίας της μονομερούς απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου βάσει του νομοσχεδίου περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων που της απέδιδε την εξουσία να εκκαθαρίσει μη βιώσιμους οργανισμούς.
Γ) Involuntary scenario II (Ακούσιο Σενάριο B'): Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία θα θετόταν σε εφαρμογή εξαιτίας της μονομερούς απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία μπορεί να αναστείλει τις δραστηριότητες οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ εντός του εδάφους της Δημοκρατίας σύμφωνα με ο,τι προβλέπεται από το άρθρο 65 του νόμου 3601/2007. Η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τέτοια υπόθεση ενόψει μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης.
Το κοινοτικό όργανο προσδιόρισε τα εξής επενδυτικά προφίλ:
A) Μια εμπορική τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα,
B) Μια νεοσύστατη τράπεζα πλήρως κεφαλαιοποιημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
Γ) Μια μεταβατική τράπεζα (bridge bank) που να διοικούσε το καλο μέρος των ελληνικών υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας μέχρι την εύρεση στρατηγικού αγοραστή. Αυτό δεν αποτελούσε το προτιμητέο σενάριο της ΕΚΤ λόγω του προσωρινού χαρακτήρα του παραπάνω φορέα ο οποίος δεν εντασσόταν στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης.
Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ DEAL
Το επεξεργασμένο πρόγραμμα της ΕΚΤ χρειαζόταν μια μακρά γραφειοκρατική διαδικασία που αποτελούταν από τα παρακάτω έξι βήματα:
A) Ο στρατηγικός επενδυτής θα έπρεπε να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος το επιχειρησιακό σχέδιο και τα ονόματα των στελεχών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τελική απόφαση θα ανακοινωνόταν εντός 12 μηνών από την υποβολή των δικαιολογητικών μετά από τυπικές συνομιλίες με τις κυπριακές αρχές.
B) Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών ιδρυμάτων θα παραχωρούνταν στις θυγατρικές κατόπιν της απαραίτητης αποτίμησης του Ανεξαρτητου Αποτιμητή και της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.
Γ) Η παραχώρηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών ιδρυμάτων στις θυγατρικές ενδεχόταν να εγκριθεί από την μητρική εταιρεία.
Δ) Ο στρατηγικός επενδυτής θα ενημερωνόταν για τις εξελίξεις της συγκεκριμένης διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα  από τις αρμόδιες αρχές.
E) Η κατεπείγουσα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας θα πραγματοποιούταν μέσω της fast-track διαδικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα διάσωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έτσι, οι εν λόγω οργανισμοί θα
είχαν πιο εύκολη πρόσβαση στην χρηματοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
ΣΤ) Η παραχώρηση έκτακτης ρευστότητας (ΕLΑ) στις θυγατρικές και η ένταξη τους στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της ευρωζώνης θα εγκρινόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.
Για άλλη μια φορά, μη αιρετοί αντιπρόσωποι που είχαν χαράξει την πορεία της Κύπρου προς την άβυσσο σφετερίστηκαν το ρολο της πολιτικής εξουσίας για να επιβάλουν μη βιώσιμα σχέδια για το σύνολο της κοινωνίας. Μέχρι ποτε θα πληρώνουμε τα σπασμένα;
Συντάκτης: Antonio Giovetti
Τεχνική υπηρεσία: Sergio Pérez Pérez
Μαγνητοσκόπηση και ήχος: Aless Vill
Φωτογραφίες: pseka.net, media.rtv.net
Πηγές:
file:///C:/Users/usuario/Downloads/ecb_final.pdf%20(2).pdf
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου