Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

HSBC: Τι δείχνει το crash test των συστημικών τραπεζών


Το «σκορ» των εγχώριων τραπεζών στην ανάλυση ρίσκου που επιχειρεί ο διεθνής οίκος. Πού εντοπίζει ευκαιρίες και πιέσεις στα λειτουργικά περιθώρια. Η εικόνα με βάση το προβληματικό ενεργητικό και τα εποπτικά κεφάλαια.


Στην πρόσφατη πολυσέλιδη ανάλυση της HSBC που αυξάνει τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, πραγματοποιείται και ένα πλήρες συγκριτικό τεστ των τεσσάρων τραπεζών με γνώμονα την κερδοφορία, τα κεφάλαια αλλά και την ποιότητα ενεργητικού για την κάθε τράπεζα.
Η παραλλαγή της SWOT ανάλυσης που χρησιμοποιείται και επικεντρώνεται σε αυτά που η HSBC πιστεύει ότι αποτελούν τις κύριες πτυχές για τη δημιουργία αξίας στην επενδυτική περίπτωση των ελληνικών τραπεζών, σχετίζεται με την εξομάλυνση των ισολογισμών, τη βελτίωση της κερδοφορίας, τις σχετικές κεφαλαιακές δομές τους, καθώς και ορισμένες top-down ανησυχίες όπως η συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια αλλά και οι κρατικές ενισχύσεις που υπάρχουν, είτε με τη μορφή των CoCos είτε με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών, και οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αποδυνάμωση της κεφαλαιακής θέσης σε περίπτωση αποπληρωμής τους.
Τα κριτήρια της HSBC περιλαμβάνουν πέντε βασικές κατηγορίες:
1) Τις ευκαιρίες στα περιθώρια λειτουργίας (margin opportunity): Το κριτήριο συντίθενται από τους δείκτες επιστροφής των καταθέσεων (μεταβολή Q1 2017 με Q3 2014), εξάρτηση από το Ευρωσύστημα (Q1 2017 ως % ενεργητικού) και τα περιθώρια από τις προμήθειες (προμήθειες προς ενεργητικό από το 2008 έως το 2019).

2) Τις πιέσεις στα περιθώρια λειτουργίας (margin pressures): Το αποτέλεσμα προκύπτει από τον συνδυασμό σε στοιχεία όπως η μεταβολή των NPEs στο πρώτο τρίμηνο του 2017 ως ποσοστού του ενεργητικού, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του 2019 και η τρέχουσα τιμολόγηση των δανείων στο Q1 2017.
3) Τη λειτουργική αποτελεσματικότητα (operational efficiency): Το κριτήριο περιλαμβάνει τον δείκτη εσόδων - εξόδων στο τέλος του 2019, τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των καταστημάτων και την αποδοτικότητα ανά εργαζόμενο όπως υπολογίζεται από τον δείκτη δάνεια ανά εργαζόμενο στο τέλος του 2019.
4) Το προβληματικό ενεργητικό (troubled assets): Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από τον συνδυασμό του δείκτη των NPEs, της κάλυψης των NPEs, αλλά και το αποτέλεσμα της μείωσης των NPEs στα ενσώματα κεφάλαια των τραπεζών.
5) Το εύρος εποπτικών κεφαλαίων (width in capital): Το κριτήριο συντίθεται από τον δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων στο τέλος του 2019 σε fully loaded βάση, τη συμμετοχή των CoCos ή των προνομιούχων μετοχών στο τέλος του πρώτου τριμήνου και το DTC στα βασικά εποπτικά κεφάλαια σε μονάδες βάσεις στο τέλος του Q1 2017.
Με βάση την παραπάνω συνδυαστική μεθοδολογία, η HSBC καταλήγει σε μια βαθμολογία για την κάθε τράπεζα, η οποία κυμαίνεται από 40% - 64% για τις τέσσερις τράπεζες. Στο πρώτο κριτήριο για τις ευκαιρίες στα περιθώρια λειτουργίας ισοβαθμούν Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,47%, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, με την Εθνική Τράπεζα να έπεται. Στο δεύτερο κριτήριο για την πίεση στα περιθώρια λειτουργίας, πρώτη είναι η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank δεύτερη, η Τράπεζα Πειραιώς έπειτα και τελευταία τοποθετείται η Αlpha Bank.
Στην κατηγορία της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, η σειρά είναι Αlpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κριτήριο του προβληματικού ενεργητικού πρώτη είναι η Εθνική Τράπεζα, μετά ακολουθεί η Eurobank, η Αlpha Bank και τέταρτη η Τράπεζα Πειραιώς. Στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία σύγκρισης του εύρους των εποπτικών κεφαλαίων πρώτη είναι η Αlpha Bank, δεύτερη η Εθνική Τράπεζα, τρίτη η Eurobank και τελευταία η Τράπεζα Πειραιώς.
Ο συνδυασμός των παραπάνω κριτηρίων φέρνουν τελικά στην πρώτη θέση με 64% την Εθνική Τράπεζα, την Αlpha Bank δεύτερη με 56%, από κοντά στην τρίτη θέση με 54% τη Eurobank και στο τέλος την Τράπεζα Πειραιώς με 40%.

euro2day

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου