Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2017

taxheaven


Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2017 προς ενημέρωση των συναδέλφων.
Επισημάνσεις:
Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις δώστε προσοχή σ' αυτές που έχουν προκύψει είτε από παράταση, ή είναι τυχόν νέες υποχρεώσεις:
α)  Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στις ΜΥΦ (έξοδα) περιόδου 2016
β)  Υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης για το 2017 από τους αγρότες
γ) Υποβολή κατάστασης με τις συναλλαγές των δωρητών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης για μη καταβολή Φ.Π.Α. για δωρεές που πραγματοποιήθηκαν πριν τις 21-03-2017
δ) Υποβολή δήλωσης απόδοσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων ν. 3091/2002
Υπενθυμίζουμε ότι στις 2 Μαΐου είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες των υποχρεώσεων που λήγουν στο τέλος Απριλίου και μεταφέρονται λόγω αργίας.


Υποχρεώσεις Απριλίου 2017 οι οποίες μεταφέρονται στις αρχές Μαΐου λόγω αργιών
02 Μαΐου 2017

ΑΠΔ - ΙΚΑ (Μαρτίου)
Λοιποί φόροι
1.      30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
  1. 30 Απρ 2017 -- 02 Μαΐου 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα (αφορά τον μήνα Φεβρουάριο) 
Μισθωτήρια στο taxis
Παρακρατούμενοι φόροι

 
Υποχρεώσεις Μαΐου 2017
8 Μαϊ 2017
Συγκεντρωτικές καταστάσεις
10 Μαϊ 2017
12 Μαϊ 2017
15 Μαϊ 2017
Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για το 2017 Από τους αγρότες
21 Μαϊ 2017
22 Μαϊ 2017
26 Μαϊ 2017
29 Μαϊ 2017
31 Μαϊ 2017
Παρακρατούμενοι φόροι

ΦΠΑ
intrastat

Λοιποί φόροι

Μισθωτήρια στο taxis


ΑΠΔ


https://www.taxheaven.gr 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου