Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Yποθήκευσαν τα αποθέματα χρυσού της χώρας για να πάρουν την δόση!

Επικοινωνία


Tροποποίησαν την δανειακή με χειρότερους όρους από τον ΓΑΠ! 
Μπράβο αναδιαπραγμάτευση!

alt
ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΟΠΕΡΕΤΑ ΤΩΝ “ΠΡΟΘΥΜΩΝ”. 

Καταλάβατε τώρα πως καλύπτουνεπικοινωνιακά τα εγκλήματα; Θέλετε λίγο Μανώλη ακόμα;


Πριν 3 μέρες συνετελέσθη ένα νέο έγκλημα μια απίστευτη προδοσία...

Η άξια νέα κυβέρνηση Σημίτη και η εσωτερική τρόικα τροποποίησαν την δανειακή του 2010…

Η τροποποίηση ψηφίστηκε με το ΦΕΚ το Αρ. Φύλλου 24, 12 Δεκ. 2012

Διαβάστε τι υπέγραψαν:ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έγκριση των Σχεδίων των...


Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας,του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Δείτε τώρα τις αλλαγές…

Δανειακή Μαίου 2010

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
alt
Τροποποίηση της Δανειακής Μαίου 2010, 12 Δεκ. 2012

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
alt
«Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το
Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται με την
παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη
έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά
τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα
Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα
ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφαση ή άλλης
διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε
εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων
στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο». 
alt
Καταργείται η εθνική κυριαρχία έναντι των πιστωτών, όπως προβλέπει η νέα
δανειακή σύμβαση, που υπογράφηκε από την κυβέρνηση και τους πιστωτές
και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους γνωμοδοτεί πως η σύμβαση δε χρειάζεται να περάσει από τη
Βουλή ή από άλλη δικαστική αρχή χώρας.
Αναλυτικότερα, το κείμενο της σύμβασης προβλέπει πως δε θα μπορεί το
ελληνικό Δημόσιο να επικαλεστεί λόγους εθνικής κυριαρχίας, προκειμένου
να αποτρέψει κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, στην περίπτωση που δεν
αποπληρώσειτα δάνεια που έχει λάβει.
Επιπρόσθετα όπως διαπιστώνετε στην τροποπόιηση της 12ης Δεκεμβρίου, και
στην παραίτηση της ασυλίας από τα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από το
δικαιούχο κράτος (Ελλάδα) έχει προστεθεί και η Τράπεζα της Ελλάδας !!!!
ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΦΥΛΑΣΕΤΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ???
Δείτε τώρα τι είπε η κ. Κατσέλη στις 28 Φεβρουαρίου 2012


Βόμβα Κατσέλη: Με το 2ο μνημόνιο σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλών.. μπορεί να γίνει άμεσα κατάσχεση του χρυσού της Ελλάδας !

Με την "Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου" ΦΕΚ 240, Ξεπούλησαν την Ελλάδα!!! (Δείτε το ντοκουμέντο)
alt
Δείτε το ντοκουμέντο στην σελίδα του ΦΕΚ 5798 - 40 του .pdf

alt


«Κάθε περιουσιακό στοιχείο της χώρας» μπορεί να κατάσχει η τρόικα
alt


«Δεν εξαιρείται κανένα περιουσιακό στοιχείο, λόγω εθνικής κυριαρχίας», γράφει η δανειακή σύμβαση:
alt
Δικαίωμα κατάσχεσης κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, αποκτά η Τρόικα βάσει της δανειακής σύμβασης, όπως δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με αριθμό 240.
Στο κείμενο αναφέρεται ρητά, ότι δεν εξαιρείται τίποτα από την κατάσχεση σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει υποχρεώσεις, ούτε λόγω εθνικής κυριαρχίας, ούτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
«Ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση τροποποίησης» είναι η ακριβής διατύπωση, όπως δημοσιεύτηκε στο προαναφερόμενο ΦΕΚ.
Για το τι σημαίνει αυτό… δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Φανταστείτε στο μεταξύ, για παράδειγμα, να βρεθούν κοιτάσματα υδρογονανθράκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου