Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΟ 2018 | ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
Παναγιώτης Ε. Πετράκης | Panagiotis E. Petrakis
Καθηγητής Οικονομικών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ - Professor at the Department of Economics - National University of Athens


Παντελής Χρ. Κωστής
Οικονομολόγος - Διδάκτωρ Οικονομικών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης σχετικά με τις αναμενόμενες εξελίξεις για το έτος 2018 με τη χρήση του μοντέλου Global Economic Model (GEM) της Oxford Economics (ΟΕ) και της Consensus Economics (CE) (Oxford Economics Consensus Restricted) (βλ. ανάρτηση με τίτλο «Επανεκτίμηση του Ρυθμού Μεγέθυνσης το 2018 | Μάιος 2018»), στο παρόν πραγματοποιούμε αντίστοιχη ανάλυση με χρήση περισσότερο πρόσφατων στοιχείων του Ιουλίου 2018.
Για το 2018 θα πρέπει να αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ ο οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ του 1,75% (ΟΕ) και του 1,9% (Oxford Economics Consensus Restricted).

Σε επίπεδο τριμήνων αναμένεται να έχουμε την παρακάτω εικόνα, όπως αυτή παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Για το 1ο τρίμηνο του 2018 ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ ήταν 2,33%, για το 2ο τρίμηνο ήταν 1,66%, για το τρίτο τρίμηνο θα πρέπει να αναμένουμε ένα ρυθμό μεγέθυνσης μεταξύ 1,35% και 1,7% και το 4ο τρίμηνο μεταξύ 1,67% και 1,9%.
Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ. Απολογιστικά στοιχεία (μέχρι το 2017) και εκτιμήσεις για το 2018 (τριμηνιαία στοιχεία)

Σημείωση: Οι οριζόντιες διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζουν το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.Πηγή indeepanalysis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου