Κυριακή, 28 Ιουλίου 2019

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΪΟΣ 2019


Διονύσιος Γ. Βαλσαμής
Οικονομολόγος - Υπ. Διδάκτωρ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Οι ελληνικές εξαγωγές το Μάιο του 2019 (προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑ) ανήλθαν σε €3.044,6 εκατ. έναντι €2.955,0 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018, σημειώνοντας αύξηση €89,6 εκατ. Ωστόσο, οι ελληνικές εισαγωγές ανήλθαν στα €5.230,9 εκατ. αυξημένες κατά €874,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάζει έλλειμμα €2.186,3 εκατ., έναντι ελλείμματος €1.401,6 εκατ. το Μάιο του 2018. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται σε μηνιαία βάση οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και η διαμόρφωση του εμπορικού ισοζυγίου έως το Μάιο του 2019 όπου κατέγραψε αύξηση του εμπορικού ελλείμματος κατά 56%.
Σε όρους ΑΕΠ η διόγκωση των εμπορικών ελλειμμάτων έχει αρνητική επίδραση στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Συγκεκριμένα για την ελληνική οικονομία η συνεισφορά του εμπορικού ισοζυγίου στη μεταβολή του ΑΕΠ έχει υπολογιστεί στο -20,78% με βάση το μοντέλο της Oxford Economics για το 2019. Στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε άνοδο κατά 16,5% έναντι του αντίστοιχου πενταμήνου του 2018. Με αυτά τα δεδομένα αν το εμπορικό έλλειμμα βρισκόταν στα ίδια επίπεδα με το πρώτο πεντάμηνο του 2018, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα διαμορφωνόταν στο 2,11% στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 και όχι στο 1,749%, όπως προβλέπει το μοντέλο της Oxford Economics

Πίνακας 1. Εμπορικό Ισοζύγιο (μηνιαία στοιχεία)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.
Σημείωση: Αρνητικό πρόσημο στις ετήσιες μεταβολές ισοδυναμεί με βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν οι μεταβολές των εισαγόμενων και των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 καθώς οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα €14.019,2 εκατ. έναντι €13.429,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, δηλαδή αύξηση 4,4%. Αντίστοιχα οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €23.440,2 εκατ. έναντι €21.515,6 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 8,9%. Το εμπορικό ισοζύγιο για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2019 παρουσίασε έλλειμμα το οποίο ανήλθε σε €9.421,0 εκατ., αυξημένο κατά €1.334,8 εκατ., δηλαδή 16,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (€8.086,2) (διάγραμμα 2).


Διάγραμμα 1. Εξωτερικό εμπόριο ισοζύγιο το πρώτο πεντάμηνο 2018 και 2019 (σε εκατ. ευρώ)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές ανά κλάδο του πρώτου πενταμήνου του 2018 και 2019.

Πίνακας 2. Εισαγωγές και Εξαγωγές ανά Κλάδο

 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.


indeepanalysis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου