Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Είναι αλήθεια ότι τα νοικοκυριά των νοτίων χωρών διαθέτουν περισσότερο πλούτο από τα αντίστοιχα γερμανικά[1];

του Κώστα Μελά


Μια πρόσφατη μελέτη της ΕΚΤ , σχετικά με τον πλούτο των νοικοκυριών των χωρών της ευρωζώνης , παρουσιάστηκε από τα ΜΜΕ ως απόδειξη ότι τα νοικοκυριά των νοτίων χωρών διαθέτουν περισσότερο πλούτο από τα νοικοκυριά των βορείων χωρών. Σπάνια στατιστική μέτρηση χρησιμοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους όπως η συγκεκριμένη μελέτη.
Η ΕΚΤ παρουσιάζει τον καθαρό πλούτο των νοικοκυριών των χωρών της ευρωζώνης με βάση τη διάμεσο τιμή[2]  (Γραφική παράσταση 1). Εύκολα παρατηρούμε ότι η διάμεση τιμή του πλούτου των γερμανικών νοικοκυριών είναι η χαμηλότερη μεταξύ των αναφερομένων χωρών της ευρωζώνης. Επίσης εύκολα παρατηρούμε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν εντός της ευρωζώνης: τα βέλγικα, ισπανικά και ιταλικά νοικοκυριά εμφανίζονται να έχουν διάμεσο τιμή τρεις και τέσσερις φορές μεγαλύτερη της αντιστοίχου των γερμανικών νοικοκυριών.  Ακόμα η διάμεσος τιμή των ελληνικών νοικοκυριών, σχετικά με τον πλούτο , είναι δύο φορές μεγαλύτερη των γερμανικών. Η δημοσίευση αυτών των στοιχείων οδήγησε πολλούς παρατηρητές να θεωρήσουν ότι δεν είναι αποδεκτό οι «φτωχοί» γερμανοί να πληρώνουν για τη διάσωση των «πλουσιότερων» Νοτίων.

Γραφική παράσταση 1.
Καθαρός  πλούτος διάμεσων νοικοκυριών (1000 ευρώ).

ΠηγήEuropean Central Bank , “The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey, Results from the First Wave”, Statistics Paper Series 2, April.

Επίσης στην ίδια μελέτη η ΕΚΤ δημοσίευσε το μέσο όρο του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών στην ευρωζώνη (Γραφική παράσταση 2). Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα τα οποία αφορούν τη διάμεσο τιμή δίνουν εξαιρετικές πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση της κατανομής του πλούτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ της διαμέσου τιμής και της τιμής του μέσου όρου τόσο μεγαλύτερη είναι η ανισότητα κατανομής του πλούτου σε κάθε χώρα. Εμφανώς η ανισότητα κατανομής είναι μεγαλύτερη στην Γερμανία. Αυτό παρουσιάζεται στην Γραφική παράσταση 3 όπου έχει υπολογιστεί ο λόγος μέσου όρου/διάμεσο.
Γραφική παράσταση 2.
Μέσος όρος καθαρού πλούτου νοικοκυριών (1000 ευρώ).

Πηγή: European Central Bank οπ.παρ

Στη Γερμανία ο μέσος όρος του πλούτου των νοικοκυρών είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τη διάμεσο τιμή. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη ανισοκατανομή πλούτου μεταξύ των αναφερομένων χωρών της ευρωζώνης. Υπάρχει τεράστιος πλούτος στα γερμανικά νοικοκυριά αλλά είναι συγκεντρωμένος στα υψηλά κλιμάκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραφικής παράστασης 4, το 20,0% των υψηλότερων κλιμακίων κατανομής πλούτου (νοικοκυριά) κατέχουν 149 φορές υψηλότερο πλούτο από το 20,0% των χαμηλότερων κλιμακίων.

Γραφική παράσταση 3.
Ο λόγος μέσου όρου /διάμεσης τιμής.

Πηγή Paul De Grauwe, Yuemei Ji,    Are Germans really poorer than Spaniards, Italians and Greeks? Vox.eu,16 April 201


Γραφική παράσταση 4.
Υψηλό ποσοστό πλούτου 20,0%/ χαμηλό ποσοστό πλούτου 20,0%


Πηγή: European Central Bank (2013b).

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσον ο δείκτης του πλούτου των νοικοκυριών αποτελεί σωστό δείκτη του πλούτου ενός έθνους. Είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι ο υπάρχουν δύο ακόμα θεσμικά υποκείμενα : το κράτος και οι επιχειρήσεις.
Η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων επιτρέπει την προσέγγιση αυτού του προβλήματος. Χρησιμοποιούμε το καθαρό κατά κεφαλή κεφαλαιακό απόθεμα των χωρών μελών της ευρωζώνης. Υπάρχουν δύο ορισμοί. Ο πρώτος αφορά στο εγχώριο κατά κεφαλή απόθεμα κεφαλαίου. Ο δεύτερος είναι το άθροισμα του εγχώριου κεφαλαιακού αποθέματος και την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση σε σχέση με το υπόλοιπο του κόσμου

Γραφική παράσταση 5.
 Εγχώριο απόθεμα κατά κεφαλή κεφαλαίου (ευρώ).

Πηγή:  Paul De Grauwe, Yuemei Ji,    Are Germans really poorer than Spaniards, Italians and Greeks? Vox.eu,16 April 2013
Γραφική παράσταση  6. Συνολικό απόθεμα κατά κεφαλή κεφαλαίου (ευρώ).Πηγή:  Paul De Grauwe, Yuemei Ji,    Are Germans really poorer than Spaniards, Italians and Greeks? Vox.eu,16 April 2013


 Επομένως γίνεται φανερό ότι οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ πλουσιότερες από τις νότιες και όλη η συζήτηση δεν ήταν τίποτε άλλο από φτηνή προπαγάνδα.
  1Paul De Grauwe, Yuemei Ji,  Are Germans really poorer than Spaniards, Italians and Greeks? Vox.eu,16 April 2013


[2] Μέσος όρος     που είναι το αριθμητικό μέσο και υπολογίζεται προσθέτοντας μιας ομάδα αριθμών και, στη συνέχεια, διαιρώντας το άθροισμά τους δια το πλήθος αυτών των αριθμών. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 30 δια 6, που ισούται με 5.
Διάμεση τιμή     που είναι ο μεσαίος αριθμός σε μια ομάδα αριθμών. Δηλαδή, οι μισοί αριθμοί έχουν μεγαλύτερη τιμή από τη διάμεση και οι άλλοι μισοί έχουν μικρότερη. Για παράδειγμα, η διάμεση τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 4.
Επικρατούσα τιμή     που είναι ο αριθμός που προκύπτει πιο συχνά σε μια ομάδα αριθμών. Για παράδειγμα, η επικρατούσα τιμή των αριθμών 2, 3, 3, 5, 7 και 10 είναι 3.
Για συμμετρική κατανομή μιας ομάδας αριθμών, αυτά τα τρία μεγέθη κεντρικής τάσης είναι ίδια. Για μια ασύμμετρη κατανομή σε μια ομάδα αριθμών τα μεγέθη μπορούν να διαφέρουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου