Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Το σχόλιο της Δευτέρας - Οι τόκοι εκπροθέσμης επιστροφής φόρου τελικά καταβάλλονται και σε πόσους;

taxheaven


Καρποδίνης Μ. Δημήτριος
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης


Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven 

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας (όπως είναι φυσικό) βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλου του πλανήτη. Ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα οι θερμοκρασίες θα ανέβουν υψηλότερα καθώς οι ημιτελικοί που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα θα δείξουν ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Και όπως κυλάει η στρογγυλή θεά κάπως έτσι κυλάει και ο χρόνος προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. 

Μετά την υποβολή όμως τα βάσανά μας δεν τελειώνουν. 

Γι' αυτό δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, αλλά και χρηστικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν για τη συνέχεια. Χρήσιμα Υποδείγματα [ Ισολογισμός – Προσάρτημα – Έκθεση Δ.Σ ] και υποχρεώσεις Δημοσίευσης των «Οικονομικών Καταστάσεων» .

 


θα ξεκινήσω την εβδομαδιαία ανασκόπηση με τον Νόμο 4551/2018 με τον οποίο καθιερώνεται το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους το οποίο είναι επίκαιρο λόγω της αναστολής των συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά μας τα οποία πλήττονται από το προσφυγικό. Το αντιστάθμισμα θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων δεν θα δεσμεύεται και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές ή ασφαλιστικά ταμεία. 


Υπολογίζοντας το κόστος ανά χιλιόμετρο για μια χερσαία μετακίνηση, αυτό μετατρέπεται σε μίλια και αυτό που προκύπτει είναι το κόστος που θα πληρώνει ο νησιώτης για τον ίδιο ή για τα εμπορεύματα, ενώ σύντομα θα γίνει και για τα καύσιμα για τις θαλάσσιες μεταφορές του. Τη διαφορά θα την παίρνει στο λογαριασμό του κάθε φορά που θα βγάζει εισιτήριο.


Με σκοπό την αξιοποίηση όλων των ψηφιακών εργαλείων δημιουργείται το e-ΓΕΜΗ που θα δώσει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα κατάθεσης σε ψηφιακή μορφή των Ισολογισμών με σκοπό την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.  Άραγε θα προσθέσει ακόμα μία εργασία στους λογιστές; Θα αντλείς τα στατιστικά με χρέωση; Υπηρεσίες και πιστωτικά ιδρύματα θα αντλούν αυτόματα τα στοιχεία και την πληροφόρηση εφόσον έχουν ηλεκτρονικά κατατεθεί από την εταιρεία στο e-ΓΕΜΗ ή θα αποστέλλονται από τον λογιστή; Θα δείξει ....

Δηλώσεις

Να επισημάνω ότι πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις-απαντήσεις για τα φορολογικά θέματα, επίσης τα χρηστικά υποδείγματα με τις οικονομικές καταστάσεις  και ένα εξαιρετικά χρηστικό άρθρο του έγκριτου συναδέλφου κ. Χριστόπουλου με άσκηση και παράδειγμα συμπλήρωσης του νέου εντύπου Ε3. 

Πάντα χρηστικός και με πρακτικές επισημάνσεις ο κ. Χριστόπουλος μας εξηγεί πως θα χειριστούμε το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόχρησης και πληροφορίες για τις λογιστικές διαφορές. 


1. Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά.(ΠΟΛ.1113/2.6.2015)
2. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται). (ΠΟΛ.1113/2.6.2015)
3. Το τέλος επιτηδεύματος δεν αναγνωρίζεται φορολογικά αλλά συνιστά μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφεται).  (ΠΟΛ.1113/2.6.2015)
Βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, το τέλος επιτηδεύματος είναι έξοδο της χρήσεως που αφορά (κλειόμενη χρήση) και όχι της χρήσεως στην οποία πληρώνεται.
Συνεπώς αναγνωρίζεται και βαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, στο κονδύλι «Λοιπά έξοδα και ζημίες». (Βλ. Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6).

Περισσότερα παραδείγματα με ανάλυση των διατάξεων και βήμα βήμα συμπλήρωση των κωδικών στα νέα έντυπα  υπάρχουν στο χρηστικό βιβλίο "Ραντεβού με την εφορία".


Πρόστιμα - αποφάσεις Δ.Ε.Δ.  - Σ.Τ.Ε.

Η περίπτωση απλής προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης μεταξύ ιδιωτών αποτελεί άτυπη σύμβαση μεταξύ ιδιωτών και πρέπει να καταρτίζονται εγγράφως. Εάν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. 

Αντίθετα, επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου (1%) στην περίπτωση της ταμειακής διευκόλυνσης (ανάληψη χρημάτων από μέτοχο) η οποία προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 5 του άρθ. 15 του Κ.Ν.Τ.Χ.

ΣτΕ 1144/2018 Επί ελλείψεως βιβλίου ελεγχόμενης επιχείρησης, είναι κατ' αρχήν επιτρεπτή ή αν, αντιθέτως, αποκλείεται άνευ άλλου, η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων δια της συνεκτιμήσεως των λοιπών βιβλίων και στοιχείων της ελεγχομένης με εκείνα που τηρούνται γι' αυτήν σε άλλη επιχείρηση 
ΣτΕ 1438/2018: Φορολογικές παραβάσεις (ανακρίβεια δήλωσης εισοδήματος) - Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης.


Βέβαια, όταν το Δημόσιο πρόκειται να επιστρέψει χρήματα στους φορολογούμενους το πράττει με καθυστέρηση και μάλιστα χωρίς καμία κύρωση. Όμως, όπως προκύπτει και από την έκθεση των Δανειστών για την ΑΑΔΕ «[…] Η καταβολή τόκων για κάθε καθυστέρηση επιστροφής θα αποτελούσε κίνητρο για την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης επιστροφών και τη στήριξη μιας σύγχρονης προσέγγισης της φορολογικής συμμόρφωσης. Ο ΚΦΔ προβλέπει την πληρωμή τόκων στον φορολογούμενο όταν η απαίτησή του δεν διεκπεραιωθεί εντός της προθεσμίας των 90 ημερών. Αναφέρθηκε από την ΑΑΔΕ ότι τώρα πληρώνεται τόκος μόνο στους φορολογούμενους που το ζητούν  ρητά από την Δ.Ο.Υ. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το πλήθος των αιτήσεων για τις οποίες έχει εισπραχθεί τόκος ή το καταβληθέν ποσόν, αλλά σύμφωνα με ανεξακρίβωτα στοιχεία, δεν καταβάλλεται τόκος. Η ανάγκη υποβολής αιτήσεως για την αποζημίωση με καταβολή τόκου για την καθυστέρηση πληρωμής αποτελεί παραβίαση του νόμου και  εμπόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύγχρονης προσέγγισης της ΑΑΔΕ για τη διαχείριση της συμμόρφωσης των φορολογούμενων[…]». 
(πηγή: https://eforiakoi.org/epikairotita/39-forolonea/1601-ekthesi-ton-daneiston-gia-tin-aade). 


Τέλος παρεπιδημούντων

Με το νέο Νομοσχέδιο (που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση ) οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση, μέσω taxisnet, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. 

Επισημάνσεις

Στο χρηστικό άρθρο ο κ. Ορέστης Σειμένης και η κ. Αλεξάνδρα Γεράγγελου επισημαίνουν τους κωδικούς συμπλήρωσης στο Ε1 για εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Να επισημάνουμε πως πλέον έχουν πέσει τα σύνορα του τραπεζικού απορρήτου καθώς συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών 38 χώρες και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη δήλωση του παγκοσμίου εισοδήματος.
 ●●●

Φορολογικά

ΠΟΛ.1124/2018 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4520/2018 (Α'30) 
ΠερίληψηΑφορά την φορολογική μεταχείριση του επιδόματος εκπαίδευσης καθώς απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
ΠΟΛ.1125/2018 Συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Περίληψητο επίδομα οργάνου δεν συμπεριλαμβάνεται στο αρχείο βεβαιώσεων με τις ετήσιες αμοιβές καθώς έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων.
ΠΟΛ. 1126/2018 Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τις νέες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού με το ν. 4549/2018
Περίληψη
Οι νέες διατάξεις του ν. 4549/2018 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 14/06/2018 ώστε να συμπεριληφθούν οφειλές που καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με το νέο νόμο, ήτοι οφειλές βεβαιωμένες (όσον αφορά τη Φορολογική Διοίκηση) ή γεννημένες έως τις 31/12/2017.  Να υπενθυμίσουμε πως με τις νέες διατάξεις αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους, να ζητήσουν ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ακόμα κι αν δεν συντρέχουν ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις υπαγωγής από τα κριτήρια επιλεξιμότητας.Να επισημάνουμε πως η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., έχοντας συλλέξει τις παρατηρήσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων έχει εισηγηθεί βελτιώσεις και απλοποίηση τόσο της πλατφόρμας όσο και την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής. 
Στατιστικά έχουν ξεκινήσει το τελευταίο εξάμηνο να καταχωρούν στην πλατφόρμα 12.584  ελεύθεροι επαγγελματίες εκ των οποίων 7.416 πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

ΠΟΛ.1127/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του ν. 4538/2018 (85 Α'), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών 

ΠερίληψηΑφορά οδηγίες για την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανηλίκων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία αυτών. Η παραχώρηση γίνεται μόνο για ένα όχημα και μέχρι την ηλικία ενηλικίωσης του αναπήρου.
ΠΟΛ.1128/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του ν. 4537/2018 (84 Α') και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού

ΠερίληψηΑναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2018 για αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες 
ΠΟΛ.1130/2018 Διοίκηση - διαχείριση κατεχόμενων Ανταλλαξίμων και Δημοσίων Κτημάτων μετά την ισχύ του άρθρου 196 ν. 4389/2016
ΠερίληψηΕκκρεμείς αιτήσεις για εξαγορά κατεχομένων ανταλλαξίμων κτημάτων εξετάζονται από τις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, ομοίως και οι εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς κατεχομένων δημοσίων κτημάτων που έχουν κατατεθεί νομίμως και εμπροθέσμως στις Κτηματικές Υπηρεσίες.
ΠΟΛ.1129/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει. 
ΠερίληψηΑφορά τον εντοπισμό και την συμμόρφωση των ανασφάλιστων οχημάτων. Ο εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων γίνεται μέσω εφαρμογής ( από την ΑΑΔΕ ) με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την διασταύρωση. Δείτε από εδώ τις χρήσιμες οδηγίες λειτουργίας της εφαρμογής. Να επισημάνουμε πως ο χρόνος συμμόρφωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. 
●●●
G.D.P.R.
Δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου ή επεξεργασίας ή βιντεοεπιτήρησης, τηρείται εσωτερικά και διατίθεται στην αρχή μόνο εφόσον ζητηθεί. Ενδιαφέρουσα είναι η ενημέρωση από τον ομοσπονδία ιδιωτικών υπαλλήλων Ελλάδος στη προσπάθεια αρκετών "Μεγάλων" επιχειρήσεων να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις με ρήτρες εχεμύθειας.   
Μετά το GDPR έρχεται το ePrivacy ( με έναρξη ισχύος λειτουργίας από το 2020 ) που αφορά όλων των ειδών τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, άρα και το διαδίκτυο (email, apps, instant messaging, spam, online direct marketing-advertisingk)
●●●
 
Εργατικά - Ασφαλιστικά - ΕΦΚΑ
Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων παρέχεται από τον ΟΑΕΔ ειδικό εποχιακό βοήθημα σε όσους ασκούν το επάγγελμα του χορευτή και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, εφόσον είναι μέλη του οικείου κλαδικού ή ομοιοεπαγγελματικού σωματείου τους.
Μην ξεχάσετε ( για τους οφειλέτες τ. ΟΑΕΕ ) την καταβολή των δόσεων από τις ρυθμίσεις μέσω πάγιων εντολών ( είσπραξη 23/7/18 για τη ρύθμιση Ν.4305/2014 και 31/7/2018 για τις λοιπές ρυθμίσεις
Για την υπερεργασία κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού καθώς αφορά την υπέρβαση  του συμβατικού (κατά τις ΕΓΣΣΕ) ωραρίου των 40 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι 8 ώρες επί εξαημέρου (6Χ8) και 5 ώρες επί πενθημέρου (5Χ9).
Για την υπερωρία κριτήριο αποτελεί η ημερήσια απασχόληση και αφορά την απασχόληση πέρα του νομίμου ωραρίου των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου και πέρα των 9 ωρών ημερησίως επί 5θημέρου.
Δείτε την επίκαιρη δημοσίευση του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας σχετικά με το νέο έντυπο Ε8 ή δηλώστε συμμετοχή στο δια ζώσης σεμινάριο που διοργανώνει την Τετάρτη 18 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Αλέξανδρος
Πως θα γίνει η διαγραφή των ασφαλιστικών οφειλών που προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας υπάρχει διαδικασία όπου ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση εξηγώντας τους λόγους διαγραφής  των ασφαλιστικών οφειλών. Θα ακολουθεί γνωμοδότηση του συμβουλίου κοινωνικής ασφάλισης με έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα ομαδοποιεί τις περιπτώσεις ώστε να λύνονται παρόμοια προβλήματα.
●●●
Λοιπές ειδήσεις
Με ανακοίνωση του το ΟΕΕ επισημαίνει ως απαράδεκτη την τοποθέτηση πτυχιούχων μη οικονομικών σπουδών σε θέσεις ευθύνης οικονομικού αντικειμένου και επικίνδυνη για το Δημόσιο Συμφέρον. Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του ΟΕΕ από εδώ.
Με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το Αμβούργο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, θέτει σε ισχύ από τις 31/5/2018 σταδιακές απαγορεύσεις για την κίνηση των dieselσε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης. Στη χώρα μας επιτρέπεται η ταξινόμηση και κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων οχημάτων euro5 και κάτω με προϋποθέσεις που ισχύουν για το σύνολο των οχημάτων.
●●●
 
Αρθρογραφία 
Ενδιαφέρουσα ήταν την εβδομάδα που μας πέρασε η αρθρογραφία του κόμβου. Δείτε τα σημαντικότερα άρθρα από αυτά ενώ εάν δεν υπάρχει χρόνος μπορείτε στην προσωπική βιβλιοθήκη του προφίλ σας να δημιουργήσετε κατηγορία και να τα προσθέσετε σε αυτήν με ένα κλικ.

●●●
Φορολογικές υποχρεώσεις εβδομάδας.
Αυτή την εβδομάδα είναι ελάχιστες οι υποχρεώσεις για αυτό και πρέπει να διαχειριστούμε σωστά τους χρόνους μας και να προετοιμαστούμε για το τέλος του μήνα που έχουν μαζευτεί οι περισσότερες.
●●●
Εύχομαι σε όλους καλές και ξεκούραστες διακοπές να αφιερώσετε χρόνο για τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε αδειάζοντας το μυαλό σας από προβλήματα της καθημερινότητας.Πηγή: Taxheaven © 

Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41318


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου