Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Μάαστριχτ '92, Τα ατέλειωτα γενέθλια: Ένα προβληματικό κράτος μέλος μιας προβληματικής Ένωσης 4ο Μέρος

HuffPost Greece


10 Έλληνες ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι περιγράφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992. Δημοκρατία, Οικονομία, Γραφειοκρατία, Εθνική Κυριαρχία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μπλέκονται μέσα στο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ Μάαστριχτ 1992, Τα ατέλειωτα γενέθλια.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου