Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την πολλαπλή ασφάλιση και τις εισφορές


Όλα τα πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα, για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική τους δραστηριότητα καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές. 

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από τη μισθωτή εργασία και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα από την άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος ή της αυτοαπασχόλησης, ή το εισόδημα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος που δημοσιεύτηκε από τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο τον οποίο από 01/01/2017, πρόσωπα που ασκούν παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται σε ένα φορέα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ, και για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά.

Η εγκύκλιος διακρίνει τις εξής τέσσερις κατηγορίες πολλαπλής απασχόλησης για την:

  1. Μισθωτή απασχόληση – άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης.
  2. Μισθωτή απασχόληση και άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.
  3. Πολλαπλή άσκηση μη μισθωτών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
  4. Μισθωτή απασχόληση και πολλαπλή μη μισθωτή απασχόληση
Πιέστε εδώ για να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ.
enikonomia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου